Chạy thêm tàu đi miền Trung dịp nghỉ lễ 2-9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên được nghỉ 4 ngày (từ ngày 1-9 đến hết ngày 4-9). Dự kiến, lưu lượng hành khách trước và sau kỳ nghỉ lễ đi tàu sẽ tăng cao hơn so với ngày thường. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, Công ty CPVTĐS Hà Nội tổ chức chạy tàu giữa Hà Nội – Đồng Hới, Hà Nội – Vinh trong dịp này. 

Cụ thể, giữa Hà Nội – Đồng Hới, ngày 31/8 chạy tàu QB1 xuất phát ga Hà Nội lúc 20h15, đến ga Đồng Hới lúc 6h30; ngày 3/9 chạy tàu QB2 xuất phát ga Đồng Hới lúc 15h15, đến ga Hà Nội lúc 4h00.

Giữa Hà Nội – Vinh, ngoài đôi tàu NA1/NA2 chạy thường xuyên hàng ngày, ngày 31/8 chạy thêm tàu NA3 xuất phát ga Hà Nội lúc 23h00, đến ga Vinh lúc 6h40. Từ ngày 31/8 – 4/9 chạy hàng ngày đôi tàu SE35/SE36, tàu SE35 xuất phát ga Hà Nội lúc 13h45, đến ga Vinh lúc 20h20; tàu SE36 xuất phát ga Vinh lúc 12h40, đến ga Hà Nội lúc 19h47.

Tuyến Hà Nội – Lào Cai, ngoài đôi tàu SP3/SP4 chạy thường xuyên hàng ngày, ngày 31/8 chạy thêm tàu SP1 xuất phát ga Hà Nội lúc 21h35, đến ga Lào Cai lúc 5h15. Ngày 3/9 chạy thêm tàu SP2 xuất phát ga Lào Cai lúc 20h55, đến ga Hà Nội lúc 4h35.

Tuyến Hà Nội – Hải Phòng, ngoài chạy thường xuyên 4 đôi tàu HP1/HP2, LP2/LP3, LP5/LP6, LP7/LP8, chạy thêm đôi tàu LP7/LP8. Chiều Hà Nội – Hải Phòng chạy thêm tàu LP9 xuất phát ga Hà Nội lúc 7h15 các ngày 1-2/9, tàu HP3 lúc 10h00 ngày 1/9. Chiều Hải Phòng – Hà Nội chạy thêm tàu LP10 lúc 16h20 các ngày 3-4/9, tàu HP4 lúc 14h35 ngày 4/9.

Với các đoàn tàu chạy thêm, đường sắt vẫn áp dụng chính sách giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội như: Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người khuyết tật, người cao tuổi, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng… Riêng trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn được miễn vé; trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 10 tuổi được giảm 25% giá vé…

Theo:vr.com.vn