Cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam giảm 1 đầu mối sau khi sắp xếp

Sau khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã giảm 1 đầu mối. Đây là thông tin được đưa chiều 27.12. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao quyết tâm và cách thực hiện bài bản của Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao quyết tâm của Công đoàn Đường sắt Việt Nam trong việc triển khai sắp xếp, kiện toàn, về tổ chức, bộ máy. 

Tới dự Hội nghị triển khai các Quyết định sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam còn có các đồng chí: Vũ Anh Minh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Lương Văn Nghĩa –  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Để thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong nhận thức. Nội dung các văn bản được Công đoàn Đường sắt Việt Nam triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cũng không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Đường sắt Việt Nam. Đây là những bước đi cụ thể, chắc chắn, vừa đảm bảo sự kế thừa, ổn định tư tưởng đối với cán bộ, công chức cơ quan nên đã nhận được sự đồng thuận rất cao của tất cả cán bộ, công chức khi triển khai thực hiện chủ trương lớn của Tổng liên đoàn. 

Sau sắp xếp, kiện toàn, về tổ chức, bộ máy, cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam còn 3 ban là Văn phòng, Ban Tổ chức – Kiểm tra và Ban Nghiệp vụ. So với trước đây đã giảm 1 đầu mối. Về công tác cán bộ, bổ nhiệm mới 2 Trưởng ban; điều động 1 Trưởng ban làm Chánh Văn phòng; điều động và bổ nhiệm 3 đồng chí làm Phó trưởng ban, Phó Chánh Văn phòng; có 2 đồng chí thôi giữ chức vụ Phó trưởng ban và 2 Phó chủ tịch thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban.

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương (thứ 2 từ trái sang) trao Quyết định cho các đồng chí Trưởng ban. 

Phát biểu với cán bộ, công chức cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao quyết tâm của Công đoàn Đường sắt Việt Nam trong việc triển khai sắp xếp, kiện toàn, về tổ chức, bộ máy một cách bài bản và mong muốn bộ máy mới đã được tinh gọn sẽ phát huy hiệu quả để đảm bảo yêu cầu của công việc, nhất là trong việc triển khai các Nghị quyết của tổ chức Công đoàn, của ngành. Đây cũng là thời điểm chăm lo Tết cho người lao động nên Công đoàn Đường sắt Việt Nam tiếp tục tìm những giải pháp để mọi người lao động đều có Tết.

Nguồn: https://laodong.vn