Công bố quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ

Để kịp thời kiện toàn, bổ xung nhân sự chủ chốt, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp. Ngày 28/02/2022, Giám đốc XN đã ban hành các quyết định bổ nhiệm Quản đốc PX SCĐM và Quản đốc PXVD. Cụ thể, bổ nhiệm ông Vũ Văn Vân-PQĐ PXSCĐM giữ chức vụ Quản đốc PXSCĐM và ông Bùi Thanh Tùng-PQĐ PXVD giữ chức vụ Quản đốc PXVD.

Sáng ngày 01/03/2022, tại Phân xưởng SCĐM đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Quản đốc PXSCĐM. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng-Giám đốc Xí nghiệp, đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Xí nghiệp cùng đại diện lãnh đạo PX liên quan.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Dũng-Trưởng phòng TC-HC công bố quyết định số 234/QĐ-ĐMHN, ngày 28/02/2022 của Giám đốc Xí nghiệp bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Vũ Văn Vân-Phó QĐ PXSCĐM giữ chức vụ Quản đốc PXSCĐM kể từ ngày 01/03/2022.

Phát biểu, giao nhiệm vụ cho tân Quản đốc PXSCĐM, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng-GĐXN nhấn mạnh: Phân xưởng SCĐM là một trong những PX quan trọng của Xí nghiệp, có chức năng thực hiện nhiệm vụ sửa chữa đầu máy đảm bảo tiến độ, chất lượng sửa chữa, đảm bảo đủ đầu máy phục vụ phục vận tải. Đồng chí Giám đốc mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Quản đốc PX tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết tại đơn vị, cùng tập thể lãnh đạo, CNV-LĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa ra đầu máy sửa chữa đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, phục vụ vận tải.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng-GĐXN trao quyết định bổ nhiệm cho đ/c Vũ Văn Vân

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vũ Văn Vân bày tỏ niềm tự hào, vinh dự trước sự tin tưởng của lãnh đạo Xí nghiệp đã giao nhiệm vụ. Trên cương vị mới sẽ tận tâm, tận sức rèn luyện, phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo, CNVLĐ PXSCĐM hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.