Cụm thi đua số 3 Tổng công ty ĐSVN tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Sáng ngày 14/11/2023, tại chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, cụm thi đua số 3 gồm các chi nhánh Xí nghiệp đầu máy Hà Nội, Sài Gòn, Vinh tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Các đơn vị trong cụm thi đua số 3 có địa bàn quản lý phạm vi rộng. Phạm vi hoạt động trên các tuyến đường sắt chạy song song với đường bộ, có độ dốc cao, miền núi; nhiều vị trí đường sắt giao cắt với đường bộ, đường ngang trong ga có nguy cơ mất an toàn giao thông cao; Việc sử dụng nhiều chủng loại đầu máy vận dụng nên tính đồng bộ chưa cao.

Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban QLVNNTDN, Tổng công ty ĐSVN, sự phối hợp kịp thời với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trên địa bàn hoạt động của cụm; đội ngũ CBCNV có truyền thống đoàn kết, 3 đơn vị chi nhánh xí nghiệp đầu máy trong cụm đã đạt được kết quả đáng khích lệ so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

Thực hiện kế hoạch sửa chữa đầu máy các cấp: Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội thực hiện 72 máy bằng 146,9% so cùng kỳ; Chi nhánh XNĐM Vinh đạt 163,4% so với cùng kỳ; Chi nhánh XNĐM Sài Gòn đạt 100% so với cùng kỳ.

Đầu máy Km tính đổi: Chi nhánh XNĐM Hà Nội đạt 100,4% so cùng kỳ, Chi nhánh XNĐM Vinh đạt 94,9% so với cùng kỳ; Chi nhánh XNĐM Sài Gòn đạt 92,07% so với cùng kỳ.

Thực hiện ATGTĐS năm 2023, các chi nhánh đầu máy trong cụm đều thực hiện quyết liệt, nhiều biện pháp; đảm bảo sự cố ATGTĐS giảm so với năm 2022.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, trong năm 2023 các đơn vị trong cụm triển khai kịp thời quyết định của TCT ĐSVN về tổ chức và hoạt động Cụm thi đua các đơn vị; Cụm trưởng nhanh chóng xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động thi đua, khen thưởng trong cụm; Xây dựng bộ tiêu chí chấm điểm Cụm thi đua đảm bảo phù hợp thực tiễn hoạt động từng đơn vị. Cụm triển khai kịp thời các Nghị quyết công văn, chỉ thị của Đảng ủy về thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023. Giám đốc và BTV Công đoàn các đơn vị xây dựng kế hoạch liên tịch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2023.Tổ chức ký cam kết đảm bảo ATGTĐS năm 2023 trong toàn bộ cụm thi đua.

Với kết quả đạt được trong năm 2023, các đơn vị trong cụm thống nhất đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đó là tổ chức phát động và ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong cụm tới CNVLĐ, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, quản lý và điều hành tốt, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD; Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện nghiêm túc các giải pháp về SXKD, đảm bảo ATCT, bảo vệ hành lang ATGTĐS, tạo sự gắn bó đoàn kết giữa người lao động với cơ quan, đơn vị;Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình “01 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, mục tiêu 1.500 sáng kiến toàn Ngành (từ 1/1/2023 đến 31/8/2023)./.