Cụm Thi đua số 3 Ủy ban QLVNN tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Vừa qua, Cụm thi đua số 3 Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Một năm qua, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 gặp rất nhiều khó khăn, thử thách như: Giá nhiên liệu liên tục ở mức cao do ảnh hưởng căng thẳng chính trị thế giới đã gây nhiều khó khăn trong việc duy trì giá cước cạnh tranh, tăng chi phí SXKD. Tình hình lao động thiếu hụt nguồn nhân lực, vì vậy công tác điều hành chạy tàu gặp không ít khó khăn (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam)…

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm vượt qua những khó khăn thách thức và được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ, ban, ngành thông qua các cơ chế, chính sách ổn định kinh tế vĩ mô đã tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh. Nhờ đó, các đơn vị trong Cụm thi đua đã bám sát các mục tiêu, nội dung công tác thi đua người lao động trong từng đơn vị phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, công việc đã đề ra.

Phó TGĐ Tổng công ty ĐSVN Trần Anh Tuấn nhận chức cụm trưởng cụm thi đua số 3

Trong đó, Tổng công ty ĐSVN đạt 100% kế hoạch năm và 103,81% so với năm 2022; Nộp ngân sách ước: 567,82 tỷ đồng, đạt 119,5% kế hoạch năm và 85,8% so với năm 2022. Năm 2023, VNR đã xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng hiệu quả như: phần mềm lõi quản trị hàng hóa, cơ báo điện tử, cải tiến hệ thống bán vé, hệ thống giám sát tập trung tại chắn, phòng trực ban, đầu máy; giám sát hành trình người tuần đường, số hóa kết cấu hạ tầng.

Đặc biệt, VNR chú trọng việc nâng cấp dịch vụ, đẩy mạnh truyền thông về các sản phẩm du lịch trải nghiệm bằng đường sắt; đa dạng hóa hình thức truyền thông để đưa thông tin về sản phẩm dịch vụ đến với khách hàng nhanh chóng, thuận tiện. Song song với việc triển khai các biện pháp nhằm thu hút hành khách di chuyển bằng đường sắt, các Công ty CP vận tải đã tổ chức tăng cường chạy tàu hàng, đặc biệt chuyên tuyến, tích cực khai thác luồng hàng liên vận quốc tế, hoạt động liên vận quốc tế. Tại các ga Kép, Sóng Thần bước đầu vận chuyển container nông sản theo mùa và phục vụ các nguồn hàng xuất khẩu khác.  

Ngay từ đầu năm, các Tổng công ty đã phối hợp với Công đoàn ban hành các Công văn Liên tịch để phát động thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 gắn với các chủ đề của năm như: “Quyết liệt – Sáng tạo – Linh hoạt – An toàn – Hiệu quả” (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam),“Tận tâm tận lực – Chủ động bứt phá – Phát triển vững bền” (Tổng công ty Hàng không Việt Nam); “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả” (Tổng công ty Hàng hải Việt Nam)…

Các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3 ký kết giao ước thi đua tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua năm 2024

Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên, các đơn vị trong Cụm đã chú trọng phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt, thi đua xây dựng văn hóa doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội…nhằm hướng tới mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động. Năm 2023, các Tổng công ty đã phát động nhiều phong trào có hiệu quả tốt, tạo được tiếng vang như “Lễ hội Thiết kế sáng tạo với chủ để Dòng chảy”, phong trào “Đường tàu – Đường hoa” của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, hay “Vì một Việt Nam xanh”, “Hãy làm sạch biển” của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, …

Hội nghị báo cáo kết quả hoạt động công tác thi đua khen thưởng năm 2023 đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký, đồng thời trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị, các biện pháp nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình mới, những nhân tố mới trong Cụm; chỉ ra những tồn tại, hạn chế; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đưa ra nhiệm vụ năm 2024 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi đua khen thưởng.

Theo:vr.com.vn