Đại hội Công đoàn Cơ quan Tổng công ty ĐSVN khóa XXXII, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 21/10, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty ĐSVN đã tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ quan Tổng công ty ĐSVN khóa XXXII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Sỹ Mạnh – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN; đồng chí Hồ Hữu Hòa – Phụ trách HĐTV Tổng công ty ĐSVN; đồng chí Mai Thành Phương – UV BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn ĐSVN. 109 đại biểu đại diện cho 244 cán bộ, người lao động Cơ quan Tổng công ty ĐSVN tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2022, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty đã cụ thể hóa Nghị quyết số 03/NQ-CĐĐS ngày 25/7/2019 về việc“Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động Công đoàn ĐSVN giai đoạn 2019 – 2023 và những năm tiếp theo”, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong hoạt động của công đoàn cơ quan. Tổ chức tốt các phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”; thi đua xây dựng “Chính quy – Văn hóa – An toàn”; phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” và Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, đặc biệt, phong trào phát huy sáng kiến được tổ chức sâu rộng, đã có 750 sáng kiến, hợp lý hóa được khen thưởng với tổng số tiền là 295,6 triệu đồng; Cơ quan Tổng công ty được Tổng công ty ĐSVN tặng cờ đơn vị đổi mới Khoa học công nghệ xuất sắc nhất. Thường xuyên theo dõi nắm bắt diễn biến đời sống của CNVCLĐ, tổ chức thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho 125 người với tổng số tiền 155 triệu đồng….Cũng trong nhiệm kỳ 2015-2022, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty đã khen thưởng 100 tập thể, 167 cán bộ công đoàn và 906 đoàn viên công đoàn xuất sắc với tổng số tiền là 296,6 triệu đồng. 
BCH Công đoàn Cơ quan Tổng công ty ĐSVN Khóa XXXII (nhiệm kỳ 2022-2027) ra mắt Đại hội
Đại hội đã đề ra mục tiêu khóa XXXII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tập trung thực hiện ba khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; nâng cao hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên và người lao động”; cụ thể hóa phương hướng hoạt động công đoàn với 3 nhóm chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ giải pháp và tiếp tục áp dụng hiệu quả Nghị quyết số 03/NQ-CĐĐS ngày 25/7/2019 của BCH Công đoàn ĐSVN.
TGĐ Đặng Sỹ Mạnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đặng Sỹ Mạnh – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN đã biểu dương những thành tích Công đoàn Cơ quan Tổng công ty ĐSVN đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách đối với ngành Đường sắt đã và đang được giải quyết, có tín hiệu tích cực tăng dần về sản lượng, doanh thu từ đầu năm 2022 đến nay, tiếp tục giảm lỗ trong năm 2022, giảm chi phí thấp nhất, sắp xếp hợp lý trong thực hiện chủ trương tái cơ cấu của ngành, phấn đấu cân bằng thu chi trong năm 2023….Đồng chí đề nghị hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2022-2027 cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để từng đoàn viên công đoàn của các Ban Tổng công ty tiếp tục đổi mới, nâng cao tinh thần trách nhiệm, trong hỗ trợ, phối hợp các đơn vị trong toàn ngành, trong công tác tham mưu với lãnh đạo Tổng công ty. Các phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, tạo động lực, thúc đẩy hoạt động SXKD của Tổng công ty. 
Chủ tịch Công đoàn ĐSVN Mai Thành Phương phát biểu tại đại hội
Cũng tại đại hội, đồng chí Mai Thành Phương, Chủ tịch Công đoàn ĐSVN đã biểu dương, đánh giá cao vai trò của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Tổng công ty ĐSVN nhiệm kỳ 2015-2022 đã phối hợp với Thủ trưởng chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa thể thao, công tác chăm lo và thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, tư vấn pháp luật lao động đã góp phần ổn định quan hệ lao động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong toàn Cơ quan; đồng chí nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Chấp hành khóa XXXII cần tiếp tục phát huy truyền thống ngành Đường sắt, thể hiện đúng vai trò là cơ quan tham mưu đầu não cho sự phát triển của Tổng công ty ĐSVN, quan tâm hơn nữa đến đời sống của NLĐ.
Đại hội đã dân chủ bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng công ty ĐSVN khóa XXXII nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 13 đồng chí, đồng chí Dương Thị Mơ được bầu là Chủ tịch Công đoàn Cơ quan, đồng chí Nguyễn Hồng Dương được bầu làm Phó Chủ tịch; Ủy ban Kiểm tra Công đoàn gồm 03 đồng chí, đồng chí Trần Ngọc Lâm – Ủy viên BTV làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Đại hội cũng đã bầu 03 đại biểu chính thức dự Đại hội lần thứ XVI Công đoàn ĐSVN, nhiệm kỳ 2023-2028. 
Theo:vr.com.vn