Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 26/6/2023, Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Phó Bí thư Ban cán sự, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, UBKT Trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Nghĩa – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty đã trình bày Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳnhằm đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Tổng công ty và của các tổ chức đảng trực thuộc đã  đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Báo cáo đã nêu rõ đặc điểm, tình hình của Đảng bộvà khẳng định, trong nửa đầu của nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể lãnh đạo đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; đã triển khaiđiều chỉnh chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết phù hợp, khả thi với tình hình thực tiễn của Tổng công ty sau đại dịchbáo cáo cũng đã đưa ra những đánh giá về các chỉ tiêu đạt được trong công tác chính trị tư tưởng, công tác sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức cán bộ trong đó có việc kiện toàn Bí thư Đảng ủy vàviệc củng cố sắp xếp kiện toàn bộ máy tham mưu,giúp việc của Đảng ủy theo Quy định 87-QĐ/TW của Ban Bí thư; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đánh giá chất lượng đảng viên cũng như công tác phát triển đảng; công tác kiểm tra giám sát; công tác dân vận, công tác lãnh đạo đoàn thể ... Báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2023 – 2025 trên các mặt công tác nói trên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải – Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty ĐSVNđã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, trước bối cảnh dịch bệnh Covid –19 diễn biến phức tạp, các hoạt động của Tổng công ty đã có những thay đổiphương án vận tải để thích ứng với tình hình; bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ là vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội. Sau đại dịch Tổng công ty cũng đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phục hồi vận tải hàng hóa và hành khách trên các tuyến đường sắt. Việc chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh và ứng dụng vào các hoạt động snr xuất kinh doanh. Các hoạt động đoàn thể tiếp tục được duy trì và đi vào nề nếp và có nhiều hoạt động thiết thực như phong trào “Đoạn đường ông cháu cùng chăm”, “Đường tàu – Đường hoa”... Tập thể lãnh đạo Tổng công ty đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thành công nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động trong toàn Tổng công tyĐSVN, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu lại các đơn vị, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lựcvà đặc biệt là phấn đấu có lãi sau 02 năm thua lỗ do đại dịch đúng như Nghị quyết đã đề ra

Thay mặt Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Đặng Sỹ Mạnh – Bí thư Đảng ủy đã cảm ơn đồng chí Nguyn Long Hải đã đến dự Hội nghị và có những ý kiến chỉ đạo đối với Đảng bộ Tổng công ty, đồng chí cũng nhấn mạnh: toàn Tổng công ty sẽ quyết tâm thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo, những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty đã đề ra.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Sỹ Mạnh – Bí Thư Đảng ủy Tổng công ty nhấn mạnh: Dự báo năm 2023 và các năm tiếp theo, hoạt động SXKD vận tải sẽ chưa phục hồi hoàn toàn sau dịch Covid-19. Tình hình kinh tế – xã hội trong nước còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, diễn biến khó lường do dịch bệnh, giá cả tăng cao, giảm phát kinh tế, biến đổi khí hậu….sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các mặt hoạt động SXKD của toàn Tổng công ty. Xác định rõ mục tiêu và nhiệm vụ chính của Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN từ nay đến hết nhiệm kỳ là bám sát phương hướng, nhiệm vụ cấp trên giao để xây dựng Nghị quyết về nhiệm vụ công tác hàng năm. Chủ động, quyết liệt chỉ đạo các đơn vị, Người đại diện triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch từng năm để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tập trung chỉ đạo các giải pháp đồng bộ để đảm bảo ATGTĐS, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong điều hành SXKD của Tổng công ty và toàn ngành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt; thực hiện Chính quy – Văn hóa – An toàn. Thực hiện chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ: Tiếp tục kiềm chế và giảm dần tai nạn GTĐS, phấn đấu giảm so với giai đoạn 2016-2020 ít nhất là 5% trên cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương.

Khai thác hiệu quả KCHT hiện hữu, tổ chức kinh doanh vận tải đảm bảo hiệu quả, sử dụng tốt nhất sức kéo, sức trở hiện cótạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động, phấn đấu từng bước thoát khỏi tình trạng thua lỗ và có lãi từ năm 2023.Thực hiện xong phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị thuộc Tổng công ty ĐSVN tại văn bản số 303/TTg-ĐMDN, ngày 07/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo các doanh nghiệp và đơn vị được cơ cấu lại đi vào hoạt động ổn định và phát triển. Tập trung tổ chức thực hiện Đề án cơ cấu lại Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2021-2025 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo tiến độ, đúng các yêu cầu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng nhằm tăng năng lực cạnh tranh và thị phần vận tải.Nghiên cứu sản phẩm vận tải khách chất lượng cao với dịch vụ tốt nhất để đưa vào hoạt động, đáp ứng được phân khúc khách hàng, nhu cầu thị trường.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KHCN, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới trong công tác quản lý, điều hành, SXKD của doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, đảm bảo việc làm và cải thiện đời sống người lao động; Đào tạo phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đổi mới và phát triển của Tổng công ty…

Theo:vr.com.vn