Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khu vực phía Nam

Từ ngày 18-21/10/2022 Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các đơn vị đường sắt khu vực phía Nam với 39 học viên tham dự.

Đến dự và chỉ đạo lớp học có các đồng chí đại biểu: Vũ Thị Hồng Minh – Phó trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo Truyền thông Tổng công ty ĐSVN và các đồng chí lãnh đạo các Ban Tổng công ty, các đơn vị trong khu vực.

Phát biểu tại Lễ khai giảng lớp học, đồng chí Vũ Thị Hồng Minh – Phó trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo Truyền thông đã nhấn mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tiến trình cách mạng, là một hoạt động quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng; không chỉ trang bị cho cán bộ, đảng viên những kiến thức, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao hơn trình độ lý luận chính trị, ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm thống nhất ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của ngành Đường sắt.

Đồng thời, đồng chí cũng nói đến những khó khăn của Đường sắt trong giai đoạn hiện nay và mong muốn mỗi cán bộ, công nhân viên lao động ưu tú của ngành cùng chung tay góp sức đưa Ngành vượt qua khó khăn trước mắt và xây dựng ĐSVN phát triển như mong muốn…

Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng chương trình học tập khoa học, phù hợp với đặc điểm tình hình đối tượng học tập bao gồm các cán bộ, chuyên viên, người lao động của các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. Qua lớp bồi dưỡng, các học viên có nhận thức cơ bản, đúng đắn về lịch sử, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Từ đó học viên có nhận thức, lời nói và hành động đúng đắn, để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, Ban Tổ chức lớp học đã trao phần thưởng cho 4 học viên có thành tích xuất sắc. Đây là những học viên có thành tích ưu tú trong quá trình học tập và rèn luyện. 

Theo:vr.com.vn