Đẩy nhanh tiến độ lâm tu bánh xe tại Phân xưởng sửa chữa đầu máy

Trong những ngày đầu xuân tháng 3/2022, tranh thủ thời gian vận dụng đầu máy thấp điểm trong năm, CBCNVLĐ Phân xưởng sửa chữa đầu máy nhanh chóng đưa nhiều đầu máy vào lâm tu bánh xe chuẩn bị cho đợt vận tải cao điểm 30/4, 1/5 và vận tải hè sắp tới. Trung bình thời gian để lâm tu 01 trục bánh xe đầu máy là 270 giờ công lao động. Quá trình lâm tu bánh xe đầu máy bao gồm nhiều bước như ky nâng giá xe, ra giá chuyển hướng đầu máy, tháo trục bánh xe, hàn, tiện gờ lợi bánh xe… Tất cả các công đoạn đều phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo thông số yêu cầu trong vận dụng đầu máy. Như vậy để lâm tu 01 trục bánh xe yêu cầu về thời gian và giờ công lao động là rất lớn. Không để đầu máy lâm tu bánh xe đưa ra vận dụng chậm tiến độ, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp đã trực tiếp chỉ đạo CBCVNLĐ phân xưởng SCĐM đưa ra nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ lâm tu bánh xe trong xưởng sửa chữa. Một trong rất nhiều giải pháp kể đến như đảo bộ trục bánh xe trên đầu máy vận dụng, không cho máy tiện, hàn gờ lợi bánh xe nghỉ ngơi… Trong tháng 3/2022, rất nhiều đầu máy lâm tu bánh xe được đưa ra vận dụng đúng tiến độ, thậm chí vượt trước tiến độ. Trong số các đầu máy có khối lượng lâm tu bánh xe nhiều, đưa ra vận dụng trước tiến độ kể đến như: Đầu máy D19E-949 hàn 06 trục bánh xe, đầu máy D19E-950 hạ mặt lăn 06 trục bánh xe, đầu máy D19E-921 hàn 06 trục bánh xe. Tổng số đầu máy lâm tu bánh xe được đưa vào sửa chữa và đưa ra vận dụng trong tháng 3/2022 là 09 đầu máy./.

CNVLĐ thực hiện hàn gờ lợi bánh xe

 

 

Bộ trục bánh xe được lâm tu tại tổ tiện đầu máy