Trang Thông tin điện tử chính thức được đưa vào sử dụng

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, Giám đốc Xí nghiệp đầu máy Hà nội, đã ban hành Quyết định số 1626/QĐ-ĐMHN, ngày 15/12/2021, v/v đưa vào sử dụng trang Thông tin điện tử của Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội.

Như vậy từ 15/12/2021. Sau nhiều ngày thai nghén, quyết tâm của Lãnh đạo, các phòng và các bộ phận tham mưu đã phối hợp, triển khai bài bản, khoa học, nghiêm túc với nhà cung cấp, để trang Thông tin điện tử chính thức ra mắt, mở đầu cho những kế hoạch và tham vọng của Lãnh đạo Xí nghiệp trong việc đưa công nghệ số vào quản trị trong doanh nghiệp. Nhằm tăng năng suất, giảm áp lực công việc cho người lao động, tiến tới sản phẩm được nâng cao về chất lượng, công việc hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu của vận tải đường sắt trong giai đoạn hiện nay.

Bước đầu trang Thông tin điện tử đưa vào hoạt động chưa được như kỳ vọng, số người tương tác chưa nhiều, tuy nhiên rất thiết thực đối với đội ngũ công nhân Lái tàu nói riêng và khu vực vận tải nói chung.

Trước đây Ban lái tàu lên ban, đến phòng Trực ban đầu máy làm bài trắc nghiệm Nghiệp vụ trên máy tinh, thời gian làm bài khoảng 10 phút, nếu lên ban đi tàu khách thống nhất thì khoảng thời gian làm bài cho 6 người là một vấn đề, đôi khi thủ tục kiểm tra mang tính hình thức, mặt khác, phần mềm này đã sử dụng từ năm 2006, số lượng câu hỏi gồm 4 câu, khó có khả năng mở rộng, công tác kiểm tra kết quả vẫn căn cứ vào báo bằng miệng của người làm…. Chính vì vậy, phần mềm kiểm tra nghiệp vụ trên trang Thông tin điện tử này có nhiều ưu việt, đã khắc phục được những hạn chế của phần mềm cũ, mặt khác người công nhân hoàn toàn chủ động tự làm bài trác nghiệm trên điện thoại, không phụ thuộc vào thời gian cũng như không gian thực hiện. Kết quả kiểm tra sẽ được kiểm duyệt, xác nhận trước lúc lên ban. Công việc lên ban đã được cắt giảm đáng kể (rất phù hợp trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp hiện nay).

Từ ngày khai trương trang Thông tin điển tử đến nay, số lượng người tương tác, sử dụng trang này nhiều nhất là công nhân Lái tàu với 643 lượt tương tác, trong ngày 17/12 có 49 lượt công nhân Lái tàu tương tác làm bài trắc nghiệm (thời điểm 14h00, ngày 17/12/2021). Qua năm bắt tâm tư của anh em công nhân Lái tàu, cho thấy việc kiểm tra trắc nghiệm trước khi lên ban, cũng như sau này thi nghiệp vụ định kỳ hay nâng bậc lương, nếu làm trên hệ thống này sẽ thuận lợi hơn cho tất cả mọi người, lượng kiến thức cũng phong phú hơn nữa khi sổ tay điện tử được các phòng tham mưu cập nhật kịp diễn biến của thời cuộc và nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng.

Ban đầu đưa vào áp dụng chắc chắn sẽ có những điểm cần điều chỉnh, mọi người sử dụng sẽ thuần thục hơn và hy vọng trang này thực sự hữu ích đối với Xí nghiệp nói chung và công nhân Lái tàu nói riêng, bởi những sổ tay kiến thức sẽ là một kho tri thức, dữ liệu chuyên ngành sát với thực tế, đáp ứng nguyện vọng của người lao động.

Tin tương trong thời gian tới người lao động trong Xí nghiệp sẽ thường xuyên tương tác và cùng nhau xây dựng trang Thông tin điển tử ngày càng phong phú về nội dung, hình thức.