Dừng thực hiện ” 3 tại chỗ ” tại nhà lưu trú độc lập số 83 phố Trần Cao Vân, Đà Nẵng

Xí nghiệp dừng thực hiện ” 3 tại chỗ ” tại nhà lưu trú độc lập số 83 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Thời gian: từ 0h00 ngày 30/09/2021.

Yêu cầu phân xưởng vận dụng triển khai thông báo tới toàn bộ công nhân lái tàu, đặc biệt là lái làu nghỉ tại nhà lưu trú độc lập số 83 Trần Cao Vân biết để thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *