Gần 2500 thí sinh tham gia “Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019” đợt I

Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019” do Tổng công ty và Công đoàn ĐSVN tổ chức, được thi theo hình thức trực tuyến trên Website Công đoàn ĐSVN từ ngày 01/6/2022.

Trong cuộc thi (tuần từ 01/6 – 12/6/2022) đã có 2.497 CNVCLĐ thuộc 35 đơn vị tham gia. Ban tổ chức cuộc thi đã xét chọn đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN thưởng 03 cá nhân có bài thi đạt kết quả cao nhất, đó là: Trần Thị Thắm – Nhân viên gác chắn, Đội cầu đường Nghệ Tĩnh 3, Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh; Nguyễn Thị Mỹ Linh – Nhân viên gác chắn, Đội Quản lý ĐS Tháp Chàm, Công ty cổ phần Đường sắt Thuận Hải; Nguyễn Quang Toàn – Trưởng ga Yên Xuân, Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh. 
Cuộc thi được tiếp tục đến hết ngày 31/7/2022 và tổng kết trao giải vào tháng 10/2022.
Theo:vr.com.vn