Giải pháp xử lý chất thải từ vận tải đường sắt

Xí nghiệp đầu máy Hà Nội là một trong số năm đơn vị đầu máy của Ngành đường sắt, với hoạt động mang tính đặc thù, nên công tác bảo vệ môi trường luôn được đặt lên hàng đầu .Trong đó vấn đề đặt ra là thực hiện có hiệu quả các biện pháp  quản lý và xử lý chất thải trong quá trình hoạt động sửa chữa, vận hành các loại đầu máy hằng ngày. Trụ sở chính nằm tại trung tâm thành phố Hà Nội, địa bàn dân cư đông đúc; Việc giảm thải những tác động đến môi  trường sống xung quanh cũng như đảm bảo sức kéo cho ngành đường sắt luôn là nhiệm vụ hàng đầu với đơn vị./.

Nguồn: hanoitv.vn