Giải thưởng sáng tạo đường sắt Việt Nam

Giải thưởng Sáng tạo Đường sắt Việt Nam” là phần thưởng danh giá của Tổng công ty ĐSVN dành cho các tập thể, cá nhân có các đề tài, giải pháp mới về khoa học – công nghệ – quản lý và công nghệ thông tin góp phần phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành Đường sắt.

Đề tài tham gia xét giải có nhiều nội dung như: là các đề tài khoa học, kỹ thuật, quản lý và công nghệ thông tin (không trùng với bất kỳ đề tài, giải pháp nào đã được công bố trước đó); Các đề tài được nghiên cứu hoàn thiện, có tính khả thi cao, có thể mang lại lợi ích kinh tế, kỹ thuật, xã hội cho ngành Đường sắt nếu được ứng dụng vào thực tiễn; Các đề tài đã được triển khai, ứng dụng hiệu quả vào các lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Đường sắt trong năm.

Năm 2019-2020, Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội đăng ký nhiều đề tài tham gia, các đề tài tham gia kể đến của Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội như:

– Đề tài: Nghiên cứu, chế tạo bàn kiểm tra cảm biến, cảm báo trên đầu máy D19E thuộc nhóm tác giả: Nguyễn Văn Nghĩa, Đỗ Việt Dũng, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Văn Thủy, Hoàng Ngọc Trìu.

– Đề tài: Nghiên cứu chế tạo cặp bánh răng ăn khớp giữa trục bánh xe và động cơ điện kéo trên đàu máy D19E thuộc nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Văn Thủy, Vũ Tuấn Khanh, Trần Trung Dương

– Đề tài : Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm Trung tâm điều khiển kỹ thuật số (Cumputer Control Sysrem) cho đầu máy diesel truyền động điện công suất 1900 mã lực.

Các đề tài của Chi nhánh Xí nghiệp Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội tham gia đều đạt giải và vinh dự được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam công nhận khen thưởng.