Giám đốc “Thưởng nóng” Ban lái tầu D10H-019 lái tàu 2710

Ngày 11/6/2023, Ban lái tàu Đầu máy D10H-019 gồm lái tàu Nguyễn Đình Chiến, phụ lái tàu Nguyễn Hồng Hải, trực thuộc Đội lái máy 5-Phân xưởng Đầu máy 3, nhận ban tại Xuân Giao lúc 6h00ph. Trong suốt quá trình lái đoàn tàu 2710 xuất phát tại Xuân Giao tới ga Yên Bái, Ban lái tàu thực hiện nghiêm túc công tác “Hô, đáp”, một trong những quy định đảm bảo ATCT trên những chuyến hành xa.

Đ/c Đỗ Trọng Quang-QĐ PXĐM 3 thay mặt Ban Giám đốc khen thưởng Ban lái tàu.

Qua quan sát trực tiếp tại Phòng “Giám sát Camera”, Giám đốc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội quyết định “Thưởng nóng” Ban lái tàu 2710 ngày 11/6/2023. Ông Nguyễn Ngọc Thắng-Giám đốc Xí nghiệp biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, đặc biệt là công tác “Hô, đáp” của Ban lái tàu. Qua đó, Giám đốc Xí nghiệp mong muốn truyền tải thông điệp tới những Ban lái tàu khác làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, nhất là công tác “Hô, đáp”, một trong những quy định đảm bảo ATCT trên những chuyến hành xa./.