TT CHỨC DANH

ĐƠN VỊ

SỐ ĐT ĐS SỐ BƯU ĐIỆN DI ĐỘNG – FAX
1 Đảng uỷ Xí Nghiệp
Bí thư Đảng ủy

Ô.Nguyễn Ngọc Thắng

 
Phó Bí thư Đảng ủy

Ô. Lê Đức Ân

 
Phó Bí thư Đảng ủy

Ô. Vũ Xuân Dũng

2459 0243 5112957  
Văn phòng Đảng ủy

Ô. Trần Trung Độ

 
2 Công đoàn Xí Nghiệp
Chủ tịch CĐ

Ô.Quách Tuấn Anh

 
Phó Chủ tịch CĐ

Ô. Ngô Quý Hải

2450 0243 5182140 Fax: 02435182140
3 Đoàn Thanh Niên XN
Bí thư ĐTN

Ô. Lê Ngọc Hân

2424
4 Giám đốc
Ô.Nguyễn Ngọc Thắng 2449 0243 8516125 Fax: 0243 8516125
5 Các Phó Giám đốc
Phó GĐ Vận dụng

Ô. Nguyễn Văn Thủy

2421 0243 5180905 Fax: 0243 5180905
Phó GĐ Kỹ thuật

Ô. Lê Đức Ân

2415 0243 5180906 Fax: 02438180906
Phó GĐ Nội Chính

(Khu vực Hà Nội, Yên Viên)

Ô. Nguyễn Quốc Văn

2440 0243 5111677
Phó GĐ Nội Chính

(Khu vực Yên Bái)

Ô. Đỗ Trọng Lừng

6 Phòng TCKT
Trưởng phòng

B.Bùi Thị Lệ Thủy

2452 0243 5180903 Fax: 02435180903
Phó TP

Ô. Nguyễn Mạnh Khiết

7 Phòng KHVT
Trưởng phòng

Ô.Lê Trần Tần

2455

2464

0243 5180902

0243 5180904

Fax: 02435180902
Phó TP

Ô. Đoàn Quang Tuấn

 
Phó TP

B.Nguyễn Trần Mỹ Hạnh

 
Phó TP

Ô. Lê Phương Nam

 
8 Phòng TC-HC
Trưởng phòng

Ô.Vũ Xuân Dũng

2448

2451

0243 5180900 Fax: 02438514809
Phó TP

Ô.Hoàng Tiến Thiết

Phó TP

B. Phạm Thị Thanh Tâm

Phó TP

Ô.Trần Doãn Vinh

Phó TP

B. Nguyễn Thị Thu Hương

TT Thi đua

Ô. Đào Nguyên Ngọc

2405
9 Phòng AT – BVANQP
Trưởng phòng

Ô. Nhữ Ngọc Chương

2420

2457

0243 5161462

0243 5113049

Phó TP

Ô. Nguyễn Tiến Dũng

Phó TP

Ô. Phạm Đức Thanh

  Phó TP

Ô. Hà Minh Tâm

10 Phòng KT-KCS
Trưởng phòng

Ô.Trần Trung Độ

2444 0243 5112525
Phó TP

Ô. Nguyễn Ngọc Tuấn

Phó TP

Ô. Trần Châu Anh

11 Phân xưởng Sửa chữa đầu máy 1
Quản đốc

Ô. Vũ Văn Vân

2419
Phó Quản đốc

Ô. Vũ Quang Hà

Phó Quản đốc

Ô. Bùi Hải Nam

12 Phân xưởng Sửa chữa đầu máy 2
Phó Quản đốc

Ô. Đặng Thanh Long

024.36981554
13 Phân xưởng Vận dụng Đầu máy 1
Quản đốc

Ô. Bùi Thanh Tùng

2441 0243 5182963
Phó Quản đốc

Ô. Trần Hồng Quang

Phó Quản đốc

Ô. Trịnh Văn Văn

Phái ban 2446
Trực ban Đầu máy 2443 0243 5180369
P.Đội trưởng lái máy 2812
14 Phân xưởng Vận dụng đầu máy 2
Quản đốc

Ô. Lê Đại Nghĩa

Phó Quản đốc

Ô. Trần Viết Sơn

15 Phân xưởng đầu máy 3
Quản đốc

Ô. Đỗ Trọng Quang

Phó Quản đốc

Ô. Đỗ Văn Tăng

Phó Quản đốc

Ô. Nguyễn Minh Tuấn

Phó Quản đốc

Ô. Vũ Văn Quang

  Phó Quản đốc

Ô. Đào Xuân Thành

16 Đội Dịch vụ hỗ trợ vận tải

Đội trưởng

B. Nguyễn Thị Thủy

17 Bộ phận Kho vật tư

Trưởng BP

Ô. Nguyễn Văn Thiện

18 Trạm đầu máy Ninh Bình

Trạm trưởng

Ô. Vũ Ngọc Tuấn

4574 0303872202
19 Trạm đầu máy Giáp Bát

Trạm trưởng

Ô. Lê Sỹ Toàn

2318 2337 02436640787
20 Trạm đầu máy Hải Phòng

Trạm trưởng

Ô. Lê Xuân Cát

5378

5379

0313852651
21 Trạm đầu máy Lào Cai

Trạm trưởng

Ô. Bùi Duy Hoàn

22 Trạm đầu máy Xuân Giao

Trạm trưởng

Ô. Nguyễn Văn Chức

23 Trạm đầu máy Lâm Thao

Trạm trưởng

Ô. Cao Chí Dũng

24 Trạm đầu máy Đồng Đăng

Trạm trưởng

Ô. Nguyễn Văn Phong