Thông tin liên hệ

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
    XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI

     Địa chỉ: Số 2D, Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa,TP. Hà Nội

     Điện thoại: (+84) 0243.5180.900 Fax: (+84) 0243.8514.809

     Website: www.dmhn.vn Email: cndmhn@gmail.com

      Facebook: www.facebook.com/dmhn.vn