Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024

Chiều ngày 9/4/2024, Đảng bộ Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Xí nghiệp, Bí thư các Chi bộ, Trưởng phó phòng chuyên môn, Quản đốc, phó Quản đốc các Phân xưởng.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD và xây dựng Đảng quý I năm 2024 cho thấy, trong quý I năm 2024 nhiều chỉ tiêu đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Tấn km tổng trọng đạt 1.198.555.220 Tkm bằng 110,8% so với kế hoạch, đạt 26,2% KH năm 2024; Đầu máy km tính đổi: 2.263.896 km bằng 110,3% kế hoạch, đạt 26,9% KH năm 2024 ; Năng suất đầu máy ngày: 218.038 Tkm/máyngày bằng 135,8% kế hoạch ; Tổng số nhiên liệu tiết kiệm là 89.027/2.300.875 lít.

Công tác chuyển đổi số đang thực hiện nhanh tại xí nghiệp, nhiều phần mềm quản lý đang xây dựng và đưa vào sử dụng như: Xây dựng hoàn thiện phần mềm tính giờ kỹ thuật và gỡ giờ; Phần mềm đọc băng tốc độ ; Xây dựng phần mềm để quản lý công tác sửa chữa; Xây dựng phần mềm quản lý các bước phê duyệt đấu thầu, xây dựng định mức và dự kiến VTPT, xây dựng các báo cáo quản lý công tác vận tải và sửa chữa; Xí nghiệp cũng đăng ký 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng công ty.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng – BTĐU thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề cần khắc phục trong quý II năm 2024, đó là trong công tác điều hành của người đứng đầu một số đơn vị còn chưa tập trung cao,  trong công tác sửa chữa một số đầu máy còn chậm tiến độ. Qua đó đồng chí Bí thư đảng ủy xí nghiệp đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động đoàn kết thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 đã đề ra./.