Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quý I/2022

Ngày 19/04/2022, Đảng bộ Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội tổ chức Hội nghị BCH mở rộng, triển khai nhiệm vụ quý II/2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là ủy viên BCH Đảng bộ xí nghiệp; Lãnh đạo các phòng ban, đội, trạm, phân xưởng; Các đồng chí bí thư chi bộ các đơn vị, các đồng chí chủ tịch, tổ trưởng tổ công đoàn, bí thư đoàn thanh niên các chi đoàn.

Báo cáo dự thảo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, công tác xây dựng Đảng quý I/2022 nêu những nội dung quan trọng mà toàn xí nghiệp đạt được. Các chỉ tiêu đều đạt và có chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra. Về vận tải, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt được như: Tấn km tổng trọng đạt 597.027.909 Tkm, đầu máy km tính đổi đạt 1.265.352 km, tỉ lệ tàu thống nhất đi đúng giờ bằng 101,2% so với cùng kỳ… Về sửa chữa, có nhiều máy vào sửa chữa lớn rút ngắn giờ dừng sửa chữa như: Đầu máy D19E-943 rút ngắn tiến độ 03 ngày; Đầu máy D19E-910 rút ngắn tiến độ 04 ngày.

Đ/c Vũ Xuân Dũng-PBTĐU trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Quang cảnh Hội nghị

Về công tác quản lý điều hành, có nhiều nội dung giữ vững và phát triển như:Triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 1289/CTr-ĐS, ngày 28/5/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty và Kế hoạch số 769/KH-ĐMHN của Giám đốc Xí nghiệp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty về nâng cao năng lực vận tải đường sắt. Hằng tháng có báo cáo kết quả thực hiện; Chỉ đạo giải quyết xong chế độ hỗ trợ Covid-19 cho CBCNV Xí nghiệp bị F1 phải cách ly tại nhà…

Đ/c Nguyễn Ngọc Thắng-BTĐU phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng-Bí thư Đảng ủy xí nghiệp nhấn mạnh: Trong quý I/2022 có nhiều chuyển biến trong công tác điều hành cũng như chỉ đạo sản xuất. Đơn cử như trước đây việc chuyển đổi số tại đơn vị rất khó khăn do người lao động chưa tiếp cận nhiều, nhưng giờ đây đã có nhiều đơn vị hàng ngày đều áp dụng chuyển đổi số vào công tác điều hành sản xuất rất hiệu quả. Việc tinh giản, thu gọn các đơn vị tạo hiệu quả trong sản xuất, một người có thể kiêm nhiệm nhiều vị trí khác nhau. Qua Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng bộ mong muốn các đồng chí tham dự Hội nghị truyền tải những nội dung quan trọng mà Hội nghị thảo luận và thống nhất đi đến kết luận tới toàn thể CNVLĐ, để toàn thể CBCVN xí nghiệp đồng lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết cũng như nhiệm vụ chính trị đặt ra./.