HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÍ NGHIỆP MỞ RỘNG

Ngày 17/01/2022, tại Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Đảng bộ Xí nghiệp đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để tổng kết, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Xí nghiệp, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Xí nghiệp, các đồng chí là Bí thư Chi bộ, Trưởng các đơn vị trong toàn Xí nghiệp.

Hội nghị, thông qua dự thảo “Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, công tác xây dựng Đảng năm 2021, mục tiêu giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022” đã tổng kết, đánh giá toàn bộ nhiệm vụ công tác năm 2021, bàn và đưa mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022; Đồng thời đưa ý kiến vào nội dung bổ sung, góp ý để hoàn thiện nội dung cho bản dự thảo.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các đồng chí ủy viên BCH và các đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém từ đó đề ra các phương hướng, giải pháp để triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Đồng chí Vũ Xuân Dũng, Phó bí thư Đảng bộ Xí nghiệp trình bày Báo cáo dự thảo tổng kết năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Trình bày báo cáo dự thảo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, công tác xây dựng Đảng năm 2021, mục tiêu giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022 tại Hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Dũng – Phó bí thư Đảng bộ XN  cho biết: trong năm qua, Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Đảng ủy Xí nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn như: Đại dịch Covid-19, giá cả vật tư liên tục biến động, sự cạnh tranh giữa các loại hình kinh doanh vận tải, vận tải hàng hóa, hành khách sút giảm… gây thiệt hại kinh tế cho ngành Đường sắt, tác động trực tiếp đến kết quả SXKD, đời sống, việc làm, thu nhập của cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động toàn Ngành nói chung và Xí nghiệp nói riêng. Đây là những khó khăn mà CB, ĐV, CNVLĐ toàn Ngành nói chung và Xí nghiệp nói riêng phải có nhận thức đúng đắn, tư tưởng vững vàng và quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn. 

Đảng bộ Xí nghiệp xác định rõ mục tiêu SXKD là trọng tâm, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, việc làm và đời sống CB, ĐV, CNVLĐ phải giữ ổn định. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo CB, ĐV, CNVLĐ phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch cấp trên giao. Thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021. Về vận tải đạt được những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu như: Tấn km tổng trọng đạt 2.035.705.361 Tkm bằng 102,4% so KH, Đầu máy km tính đổi đạt 4.147.907 Km bằng 109% so KH; Tổng số tiền thưởng đúng giờ đạt 380.942.000 đồng. Về sửa chữa tổng số máy cấp lớn thực hiện sửa chữa trong năm 2021 là 33 máy, các máy cấp lớn vào sửa sửa đều thực hiện đưa máy ra vận dụng sớm hơn so với tiến độ đề ra. Hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại sản xuất các phòng và phân xưởng trong Xí nghiệp.

Hoàn thành việc chuyển đổi công nghệ số vào lĩnh vực điều hành cũng như SXKD. Công tác ứng dụng KHCN vào sản xuất luôn được quan tâm và chỉ đạo sát sao.Qua đó trong năm 2021, Xí nghiệp có 03 đề tài nghiên cứu khoa học được Tổng Công ty công nhận và khen thưởng. Các đề tài nghiên cứu đều được ứng dụng thực tế vào SXKD tại Xí nghiệp, giúp tiết kiệm và làm lợi hàng trăm triệu đồng.

Năm 2021, Xí nghiệp vinh dự nhận cờ đơn vị dẫn đầu thi đua

Về công tác phòng chống dịch Covid-19, Xí nghiệp chủ động triển khai công tác phòng chống dịch, chỉ đạo các đơn vị trong toàn Xí nghiệp tăng cường các biện pháp phòng chống dịch; 100% CBCNVLĐ trong Xí nghiệp tiêm đủ 02 mũi Vắc-xin.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 1289/CTr-ĐS, ngày 28/5/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Xí nghiệp ban hành Kế hoạch số 769/KH-ĐMHN của Giám đốc Xí nghiệp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của BCH Đảng bộ Tổng công ty về nâng cao năng lực vận tải đường sắt; Hàng tháng có báo cáo kết quả thực hiện.

Công tác tổ chức cán bộ, phát triển Đảng thực hiện kịp thời với yêu cầu tình hình sản xuất của Xí nghiệp. Việc xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy được tập trung chỉ đạo.

Tuy nhiên nhiệm vụ công tác năm 2021 vẫn còn một số tồn tại như: do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc làm và thu nhập của CB, CNVLĐ không đảm bảo; Công tác đảm bảo ATCT, PCCN trong Xí nghiệp còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vẫn còn có lúc chưa tập trung cao độ cho công việc dẫn đến gây mất an toàn.

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị cơ bản nhất trí cao vào nội dung nhiệm vụ công tác năm 2022 và báo cáo dự thảo, đồng thời nêu một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất.

Quang cảnh Hội nghị

Về nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022, Hội nghị đã thống nhất các nội dung chủ yếu: Về vận tải Tấn Km tổng trọng phấn đấu tăng trên 5% so với năm 2021, Đầu máy Km tính đổi phấn đấu tăng trên 3% so với năm 2021. Về sửa chữa, tổng số máy sửa chữa cấp lớn năm 2022 là 31 lượt máy. Tuyên truyền, động viên đến toàn thể CB, ĐV, CNVLĐ trong toàn Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung sức mạnh tổng hợp để vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 1289/CTr-ĐS, ngày 28/5/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty và Kế hoạch số 769/KH-ĐMHN của Giám đốc Xí nghiệp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty về nâng cao năng lực vận tải đường sắt. Đẩy mạnh việc đưa khoa học công nghệ thông tin, áp dụng chuyển đổi số vào làm việc, quản lý, kiểm tra, giám sát, điều hành công việc. Kiểm soát, quản lý tốt cơ báo, xa báo đối với tàu hàng; phiếu thưởng đúng giờ, gỡ giờ đối với tàu khách; Thực hiện tốt cơ báo điện tử theo chỉ đạo của Tổng công ty. Về công tác phòng chống dịch: chỉ đạo các đơn vị trong Xí nghiệp thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội, Hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, các địa phương trên địa bàn đóng quân, Tổng công ty và của Xí nghiệp.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất năm 2021 của các đơn vị trong toàn Xí nghiệp, đồng thời cũng đề nghị các đồng chí ủy viên BCH, các đồng chí Bí thư Chi bộ tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2021, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 đã đề ra.