Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xí nghiệp tháng 6/2022

Ngày 14/06/2022, Đảng ủy xí nghiệp tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 6/2022 triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác tháng 6/2022.

Tại báo cáo thực nhiệm vụ lãnh đạo SXKD tháng 5/2022, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng – Bí thư Đảng ủy, chủ trì Hội nghị tổng kết, trong tháng 5/2022 việc thực hiện nghị quyết đã đưa một số chỉ tiêu đạt được vượt kế hoạch đề ra.

Về vận tải, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thực hiện được vượt kế hoạch như: Tấn km tổng trọng thực hiện 231.514.829 Tkm đạt 113,6% so KH; Đầu máy km tính đổi thực hiện 428.584 Km đạt 102,5% so KH; Năng suất đm/ngày thực hiện 278.196 Tkm/ mng đạt 135,1% so KH.

Về sửa chữa: Tổng số lượt máy sửa chữa cấp lớn ra xưởng là 03 máy (01 máy sửa chữa cấp R2, 02 máy sửa chữa cấp Rk) đạt 100% so KH.

Hội nghị cũng thảo luận và đưa ra các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2022. Cũng tại Hội nghị tiến hành phát triển đảng viên, kết nạp 02 quần chúng ưu tú vào Đảng; Thực hiện công tác tự phê bình và phê bình đối với 02 đồng chí trong BCH./.