Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023

Chiều ngày 11/10/2023, Đảng bộ Xí nghiệp đầu máy Hà Nội tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023.

Tham dự Hội nghị các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Xí nghiệp, các đồng chí Bí thư Chi bộ, trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, quản đốc các phân xưởng, trạm trưởng các trạm đầu máy trong toàn xí nghiệp.

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, đồng chí Vũ Xuân Dũng-Phó bí thư ĐU cho biết: Đối với chỉ tiêu kinh tế vận tải 9 tháng đầu năm có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức so kế hoạch đặt ra. Như năng suất đầu máy/ngày đạt 201,427 Tkm/mng bằng 109,3% so kế hoạch, Km chạy bình quân ngày đạt: 393,9 Km/mng đạt 103,4% kế hoạch, Đầu máy km tính đổi: 2.180.570 km đạt 103,3% KH.

Công tác sửa chữa máy cấp lớn đều đạt đúng tiến độ so kế hoạch đề ra. Các mặt công tác khác được thực hiện đúng nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra từ đầu năm.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến tham luận của các đồng chí tham dự đưa ra bàn luận, tìm phương án giải quyết, đặt ra mục tiêu tiến độ nhiệm vụ trong quý IV năm 2023. Các ý kiến về chất lượng đầu máy, kế hoạch vận tải tết Giáp Thìn năm 2024, khó khăn trong sửa chữa lớn đầu máy, thực hiện biểu đồ chạy tàu mới… đều được đưa ra thảo luận để giải quyết vấn đề.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng-Bí thư ĐU, Giám đốc Xí nghiệp đặt ra nhiều nhiệm vụ cần hoàn thành trong quý IV năm 2023. Nhiều nhiệm vụ, các mặt công tác cần chỉnh sửa, hoàn thiện như: Đảm bảo tuyệt đối ATCT, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa bão thất thường hiện nay; việc sắp xếp lại nhân lực tại các đơn vị trong xí nghiệp… Kết luận tại Hội nghị, đồng chí yêu cầu các đơn vị liên hiệp tốt trong công tác, lưu ý khối vận dụng chuẩn bị tốt nhân lực, vật lực trong chiến dịch vận tải tết Giáp Thìn 2024, đồng chí mong muốn các đồng chí tham dự Hội nghị tuyên truyền, vận động toàn bộ CBCNVLĐ trong xí nghiệp đồng sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, SXKD năm 2023./.