HỘI NGHỊ BCH MỞ RỘNG QUÝ II/2023

Ngày 13/04/2023, BCH Đảng bộ xí nghiệp tổ chức Hội nghị BCH mở rộng triển khai nhiệm vụ quý II/2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ xí nghiệp, các đồng chí Bí thư Chi bộ các đơn vị trong xí nghiệp. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng – Bí thư ĐU xí nghiệp chủ trì Hội nghị.

Báo cáo dự thảo kết quả lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý I/2023 nêu nhiều nội dung quan trọng mà xí nghiệp đạt được. Về vận tải các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều đạt so với kế hoạch đề ra. Tiến độ sửa chữa đầu máy đúng tiến độ. Công tác quản lý điều hành thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp, giải pháp ổn định mô hình tổ chức sản xuất sau khi sát nhập hai cơ sở đầu máy. Phương án sử dụng lao động gián tiếp, lao động bổ trợ phục vụ và sắp xếp lại một số đơn vị, bộ phận thuộc Xí nghiệp để đáp ứng mô hình tổ chức.

Nhiều ý kiến tham luận được các đồng chí tham gia đóng góp thực nhiệm các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2023. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng bộ nhấn mạnh cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ chính trị công tác quý II/2023. Qua đó đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị truyền tải  những nội dung quan trọng nhiệm vụ công tác quý II/2023 tới toàn thể CBCNVLĐ trong xí nghiệp, để toàn bộ Đảng bộ, người lao động đồng lòng, đoàn kết quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD đã đề ra./.