Hội nghị chấm điểm, bình xét “Chính quy – Văn hóa – An toàn” năm 2023

Sáng ngày 15/11/2023, chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội tổ chức chấm điểm, bình xét “CQ-VH-AT” năm 2023 cấp Xí nghiệp. Chủ trì hội nghị là đồng chí Nguyễn Văn Thủy-Phó Giám đốc xí nghiệp, trưởng Ban chỉ đạo phong trào “CQ-VH-AT” của Xí nghiệp. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng-BTĐU, Giám đốc Xí nghiệp.

Hội nghị tiến hành chấm điểm, bình xét phong trào “CQ-VH-AT” của 27 đơn vị trong toàn xí nghiệp thực hiện trong năm 2023. Trên kết quả thực hiện “CQ-VH-AT” các đơn vị thực hiện trong 6 tháng đầu năm, sự nỗ lực cố gắng cũng như ưu, nhược điểm trong 6 tháng cuối năm 2023, các thành viên trong Ban chỉ đạo công tâm chấm điểm theo quy chế ban hành để đưa ra kết quả sát và đúng nhất đối với từng đơn vị.

Kết quả trong năm 2023, thực hiện phong trào “CQ-VH-AT” tại xí nghiệp Đầu máy Hà Nội có 7 đơn vị xếp loại xuất sắc với tổng điểm từ 94÷100 điểm. Hội nghị cũng bình xét, chọn tập thể đề nghị xét đơn vị đạt “CQ-VH-AT” cấp Tổng công ty Đường sắt Việt Nam./.