Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 04/02/2023 ÷ 10/02/2023

Ngày 06/02/2023, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng-Giám đốc Xí nghiệp đã chủ trì hội nghị giao ban sản xuất tuần từ ngày 04/02/2023 đến ngày 10/02/2023.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Giám đốc kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 28/01/2023 – 03/02/2023:

Đầu máy vận dụng bình quân: 50,81 m/ngày. Sản lượng chưa đạt theo kế hoạch. Sự cố va quệt khách quan trên đường nhiều.

Công tác sửa chữa: Nâng cao chất lượng đầu máy sau vận tải tết.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 04/02/2023 – 10/02/2023 :               

⃰  Công tác vận tải:

Giao các Phó Giám đốc phụ trách khu vực vận tải chỉ đạo: Tập trung chỉ đạo việc chạy tàu theo biểu đồ chạy tàu mới; Thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo ATCT; Tăng cường việc thực hiện chống tiêu cực nhiên liệu, bao khách, bao hàng; Xây dựng kế hoạch đưa đầu máy vào sửa chữa theo cấp.

⃰  Công tác sửa chữa:

Giao Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật chỉ đạo: Tập trung chỉ đạo sửa chữa các đầu máy lâm tu trong xưởng sửa chữa. Duy trì công tác họp giải thể khi đầu máy đưa vào sửa chữa.

⃰  Công tác Nội chính: Giao các PGĐ phụ trách chỉ đạo

Chỉ đạo các đơn vị, trạm đầu máy phối hợp liên hiệp khu ga chỉnh trang công tác nội nghiệp./.