Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 05/9/2022 ÷ 9/9/2022

Hội nghị Giao ban tuần ngày 5/09/2022 có các đồng chí Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị, thường trực thi đua Xí nghiệp và phụ trách Y tế, do Giám đốc xí nghiệp chủ trì.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Giám đốc kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 36:

Đầu máy vận dụng bình quân: 27,79 m/ngày, máy vận dụng thấp, chưa có hiệu quả. Nhiều va quệt do khách quan.

Duy trì kiểm soát tốt công tác sự cố, đảm bảo ATCT và chất lượng đầu máy nhân dịp nghỉ lễ 2/9/2022.

Công tác sửa chữa chậm tiến độ.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 5/9/2022 – 9/9/2022

⃰  Công tác vận tải:

Tập trung hoàn thành tu bổ dữ liệu cơ báo điện tử,  đưa Modum ghi chép cơ báo vào thực hiện.

Duy trì kỷ cương, kỷ luật lao động của các chức danh khu vực vận tải, kiểm đếm trách nhiệm khi không thực hiện đúng quy trình quy phạm khi lên ban.

Duy trì tốt các mặt công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, sức khỏe CNLT, công tác lên xuống ban.

Duy trì việc kiểm tra camera cabin đầu máy, gọi điện nhắc nhở các ban máy trên đường theo số điện thoại đã đăng ký, lấy dữ liệu tốc độ đúng quy định.

⃰  Công tác sửa chữa:

Khẩn trương sửa chữa máy đảm bảo đúng tiến độ, đặc biệt trả 03 máy lâm tu ra xưởng trong tuần này.

Phối hợp với Phân xưởng vận dụng nắm bắt chất lượng đầu máy để khắc phục tồn tại mới phát sinh.

 ⃰  Về các mặt công tác khác, đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các công việc được giao đúng tiến độ, chất lượng. Giám đốc chỉ đạo một số nội dung cụ thể:

Phòng KT-KCS: Phối hợp với phòng Kế hoạch vật tư lên phương án tham mưu sửa chữa máy phát điện chính trình Tổng công ty phê duyệt.

+ Chỉ đạo phân xưởng sửa chữa khẩn trương sửa chữa, đảm bảo máy ra xưởng đạt chất lượng tốt.

+ Phối hợp với khu vực vận tải rà soát sớm các máy sửa chữa, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sửa chữa năm 2022 đúng tiến độ. Xây dựng kế hoạch cho khối sửa chữa chuẩn bị tập trung chỉnh bị chất lượng đầu máy năm 2023.

Phòng ATBVANQP: Chỉ đạo công tác PCCN tại các đơn vị trong Xí nghiệp và các đơn vị thuê mặt bằng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác PCCN, an ninh trật tự trên địa bàn Xí nghiệp./.