Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 1/1/2024 ÷ 5/1/2024

Ngày 2/1/2024, Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban sản xuất tuần từ ngày 1/1/2024 đến ngày 5/1/2024.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Chủ trì Hội nghị kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 23/12/2023 – 29/12/2023:

Đầu máy vận dụng bình quân: 61,98 m/ngày; Tình hình ATGT phức tạp; Sản lượng vận tải gần đạt theo kế hoạch. Chất lượng đầu máy để xảy ra 5 vụ sự cố.

Hoàn thành kế hoạch sản lượng về vận tải và sửa chữa năm 2023. Về cơ bản hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2023.

Chất lượng CBĐB đầu máy của PXSCĐM 1 chưa tốt.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 1/1/2024 – 5/1/2024 :                        

Công tác vận tải:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ATCT, đặc biệt trong điều kiện thời tiết sương mù, mật độ tham gia giao thông cao. Vận dụng hiệu quả đầu máy, đặc biệt đầu máy nhóm I. Thực hiện công tác cấp, xả nhiên liệu, dầu bôi trơn trên đầu máy theo đúng quy định.

Kiểm soát chặt công tác ghi chép cơ báo điện tử, modul nhiên liệu, TBĐT và đánh giá chất lượng cơ báo điện tử và bám sát đưa thông tin đầu máy vận dụng lên trang Zalo của Trực ban. Đưa vào sử dụng tạm thời phần mềm quản lý KTVD; Thực hiện kiểm tra nồng độ cồn khi lên ban, xuống ban đối với trực ban đầu máy và ban lái tàu. Tập trung khai thác, nắm bắt tình hình qua phòng giám sát camera.

Công tác sửa chữa:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa đầu máy. Chủ động, linh hoạt trong thực hiện tiến độ sửa chữa. Thực hiện nghiêm túc công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đầu máy CBĐB.

Công tác khác:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công việc trong toàn Xí nghiệp.

Các đơn vị chỉnh trang vườn hoa, đường hoa tại khu vực.

Xây dựng kế hoạch đầu tư thiết bị cho năm 2024. Phương án mua sắm PTVT cho năm 2024.

Các phân xưởng chuẩn bị phương án dự phòng VTPT, trang thiết bị phục vụ vận tải Tết năm 2024./.