Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 1/8/2022 ÷ 7/8/2022

Hội nghị Giao ban tuần có các đồng chí Chủ tịch công đoàn, Phó giám đốc,  trưởng các phòng, đơn vị, thường trực thi đua Xí nghiệp và phụ trách Y tế, do Giám đốc xí nghiệp chủ trì.

Sau khi nghe các khu vực và các đơn vị báo cáo, ý kiến của các đồng chí tham dự. Giám đốc kết luận:

Khái quát chung: Đầu máy vận dụng bình quân: 28,27 m/ngày, chưa đạt kế hoạch; Chất lượng đầu máy có nhiều tồn tại; Sự cố va quệt do khách quan xảy ra nhiều

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần:

Công tác vận tải: Tiếp tục duy trì công tác kỷ cương kỷ luật, đặc biệt kiểm soát công tác hô đáp, quan sát của các ban lái tàu khi đi trên đường để điều chỉnh và xử lý các tình huống kịp thời; Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng điện nước tại các trạm đầu máy.

Công tác sửa chữa: Tập trung sửa chữa máy lâm tu trong xưởng để đảm bảo đầu máy vận dụng phục vụ công tác vận tải.

Về các mặt công tác khác, đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các công việc được giao đúng tiến độ, chất lượng. Giám đốc chỉ đạo một số nội dung cụ thể:

   – Phòng KT-KCS: Phối hợp phòng KHVT đáp ứng VTPT cho công tác sửa chữa;

            – Phòng ATBVANQP: Chỉ đạo công tác PCCN tại các đơn vị trong Xí nghiệp và các đơn vị thuê mặt bằng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác PCCN, an ninh trật tự trên địa bàn Xí nghiệp./.