Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 14/10/2023 ÷ 20/10/2023

Ngày 16/10/2023, Ông Nguyễn Văn Thủy – Phó Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban sản xuất tuần từ ngày 14/10/2023 đến ngày 20/10/2023.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Chủ trì Hội nghị kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 6/10/2023 – 13/10/2023:

Đầu máy vận dụng bình quân: 55,56 m/ngày; Tình hình ATGT phức tạp.

Chất lượng đầu máy để xảy ra 01 vụ sự cố.

Các điểm chuyên thoi, dồn đầu máy phải chờ kế hoạch mất nhiều thời gian; Đặc biệt tại Ga Đồng Đăng, Xuân Giao có kế hoạch dồn, nhưng không lấy đầu máy dồn.

Thực hiện lắp bảo an giằng hãm đầu máy D10H được 20/22 đầu máy. Làm khóa chốt đầu đấm được 02 đầu máy. Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, máy móc ngập nước.

Việc thực hiện giờ lao động của các phân xưởng chưa tốt.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 14/10/2023 – 20/10/2023 :                 

Công tác vận tải:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ATCT, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Vận dụng hiệu quả đầu máy, đặc biệt đầu máy nhóm I.

Tổ chức điều hành vận dụng tập trung đối với đầu máy D12E. Duy trì công tác khám máy nóng, tổ chức lên xuống ban chính quy.

Công tác sửa chữa:

Xây dựng hoàn thành công nghệ, dụng cụ, bàn thử phục vụ sửa chữa toa xe hàng.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa đầu máy.

Công tác khác:

Chọn, chỉnh bị, trang trí đầu máy chuẩn bị chạy đoàn tàu đẳng cấp cao.

Các phòng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, rà soát, bổ xung, hoàn thiện các quy định chưa phù hợp, còn bất cập.

Đảm bảo mọi mặt an toàn trong công tác PCCN, ATLĐ, ANTT, VSCN, VSMT./.