Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 14/11/2022 ÷ 18/11/2022

Ngày 14/11/2022, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc Xí nghiệp đã chủ trì Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ ngày 14/11/2022 đến ngày 18/11/2022.

Tham dự hội nghị giao ban có các đồng chí Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, Phó giám đốc, trưởng các phòng, đơn vị, thường trực thi đua Xí nghiệp và phụ trách Y tế.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Giám đốc kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 46:

Đầu máy vận dụng bình quân: 27,98 m/ngày. Báo cáo chậm tàu trong vận dụng chưa chính xác, thực hiện công tác nội nghiệp tại các trạm đầu máy chưa tốt.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 14/11/2022 – 18/11/2022

⃰  Công tác vận tải:

Yêu cầu Ban lái tàu và các chức danh liên quan nâng cao các giải pháp đảm bảo ATCT, đặc biệt thiết bị chống ngủ gật.

Giao Phó giám đốc phụ trách vận tải báo cáo cụ thể giao nhận đoàn tàu tại ga xuất phát, ga có giao ban lái tàu đối với các đoàn tàu hàng, những kiến nghị, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong quá trình thực thực hiện biểu đồ chạy tàu tuyến Hà Nội – Hải phòng.

Xây dựng kế hoạch quay vòng đầu máy, nhân lực hiệu quả phục vụ vận tải tết Dương lịch và tết âm lịch năm 2023.

⃰  Công tác sửa chữa:

Kiểm tra, khắc phục nếu có toàn bộ hệ thống chống ngủ gật trên đầu máy đảm bảo ATCT.

Phổ biến việc ghi chép, báo cáo trên nền tảng ứng dụng số Base.

⃰  Về các mặt công tác khác, đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các công việc được giao đúng tiến độ, chất lượng. Giám đốc chỉ đạo một số nội dung cụ thể:

Phòng TC-HC: Phối hợp cùng tổ truyền thông thường xuyên kiểm tra hình ảnh tại các đơn vị, chấn chỉnh kịp thời nâng cao chất lượng “CQ-VH-AT”, đặc biệt tại các trạm đầu máy.

Phòng KT-KCS: Tập trung chỉ đạo kiểm tra, khắc phục tồn tại nếu có hệ thống chống ngủ gật trên tất cả các đầu máy

Phòng ATBVANQP: Chỉ đạo công tác PCCN tại các đơn vị trong Xí nghiệp và các đơn vị thuê mặt bằng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác PCCN, an ninh trật tự trên địa bàn Xí nghiệp./.