Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 16/05/2022 ÷ 22/05/2022

Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ ngày 16/05/2022 ÷ 22/05/2022 để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đã thực hiện trong tuần trước và triển khai nhiệm vụ  trong tuần.

Sau khi nghe các khu vực và các đơn vị báo cáo, ý kiến của các đồng chí tham dự. Giám đốc kết luận:

Khái quát chung: Đầu máy vận dụng bình quân 27,41 m/ngày, chưa đạt theo kế hoạch; Công tác sửa chữa máy 929 còn chậm tiến độ do vật tư, phụ tùng chưa đấu thầu xong.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần:

Công tác vận tải: Tập trung làm tốt cơ báo điện tử, phiếu thưởng, nồng độ cồn khi lên ban của tất cả các chức danh khu vực Hà Nội và các trạm Đầu máy và các trạm ngoài. Đặc biệt trong thời điểm đang diễn ra SEA Games 31. Các trạm trưởng, đội trưởng, tổ trưởng chịu trách nhiệm để đảm bảo an toàn công tác vận tải.

Công tác sửa chữa: Phối hợp với Phân xưởng vận dụng nắm bắt chất lượng đầu máy để khắc phục tồn tại mới phát sinh; Tổ chức nâng cao chất lượng học chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ trên trang Web của Xi nghiệp cho công nhân sửa chữa đảm bảo hiệu quả và chất lượng.

Về các mặt công tác khác, đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các công việc được giao đúng tiến độ, chất lượng. Giám đốc cũng đã chỉ đạo một số nội dung cụ thể:

Bộ phận y tế (phòng Tổ chức  – Hành chính) bám sát các cơ quan chức năng để có kế hoạch chuẩn bị công tác tiêm văc xin phòng Covid-19 mũi 4 cho CBCNV.

Phòng ATBVANQP: Chỉ đạo công tác PCCN tại các đơn vị trong Xí nghiệp và các đơn vị thuê mặt bằng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác PCCN, an ninh trật tự trên địa bàn Xí nghiệp./.