Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 16/12/2023 ÷ 22/12/2023

Ngày 18/12/2023, Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban sản xuất tuần từ ngày 16/12/2023 đến ngày 22/12/2023.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Chủ trì Hội nghị kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 9/12/2023 – 16/12/2023:

Đầu máy vận dụng bình quân: 61,71 m/ngày; Tình hình ATGT phức tạp; Chất lượng đầu máy để xảy ra 3 vụ sự cố, đặc biệt sự cố đầu máy 214;

Thực hiện nghiêm túc công tác thử nước trước và sau khi cấp nhiên liệu.

Chỉ đạo các trạm đầu máy bám sát kế hoạch của trung tâm điều hành vận tải, nhà ga chuyên dồn để bố trí sử dụng nhân lực, đầu máy dồn hiệu quả.

Làm khóa chốt đầu đấm: 23/24 đầu máy D12E.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 16/12/2023 – 22/12/2023 :                 

Công tác vận tải:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ATCT, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Vận dụng hiệu quả đầu máy, đặc biệt đầu máy nhóm I. Thực hiện các giải pháp về chống tiêu cực nhiên liệu, chuyên chở trái phép.

Thực hiện tốt thương vụ giao nhận hàng hóa, cài móc chốt đầu đấm.

Tập trung chỉ đạo triển khai chạy tàu thử nghiệm Na Dương-Yên Trạch, đảm bảo tuyệt đối ATCT.

Kiểm soát chặt công tác ghi chép cơ báo điện tử, modul nhiên liệu, TBĐT và đánh giá chất lượng cơ báo điện tử và bám sát đưa thông tin đầu máy vận dụng lên trang Zalo của Trực ban. Đưa vào sử dụng tạm thời phần mềm quản lý KTVD; Thực hiện kiểm tra nồng độ cồn khi lên ban, xuống ban đối với trực ban đầu máy và ban lái tàu. Tập trung khai thác, nắm bắt tình hình qua phòng giám sát camera.

Liên hệ bố trí phòng nghỉ của công nhân lái tàu tại Đà Nẵng phục vụ chiến dịch vận tải tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tham mưu đăng kiểm chuyên dồn đối với đầu máy hết hạn đăng kiểm.

Công tác sửa chữa:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa đầu máy. Chủ động, linh hoạt trong thực hiện tiến độ sửa chữa.

Khắc phục triệt để các tồn tại về áp suất gió trên đầu máy.

Công tác khác:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công việc trong toàn Xí nghiệp.

Xây dựng phương án tổng thể về việc sắp xếp phòng làm việc, vườn hoa, đường hoa tại các khu vực, cơ sở và Trạm đầu máy.

Xây dựng kế hoạch đầu tư thiết bị cho năm 2024. Phương án mua sắm PTVT cho năm 2024.

Các phân xưởng chuẩn bị phương án dự phòng VTPT, trang thiết bị phục vụ vận tải Tết năm 2024./.