Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 18/04/2022 ÷ 24/04/2022

Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ ngày 18/04/2022 ÷ 24/04/2022 để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đã thực hiện trong tuần trước và triển khai nhiệm vụ  trong tuần.

Sau khi nghe các khu vực và các đơn vị báo cáo, ý kiến của các đồng chí tham dự. Giám đốc kết luận:

Khái quát chung: Đầu máy vận dụng bình quân 27,12 m/ng, chưa đạt theo kế hoạch; Sự cố va quệt do khách quan nhiều; Có 03 vụ xảy ra do chất lượng đầu máy; Công tác kiểm tra có nhiều phản ánh của phân xưởng vận dụng; Trạm đầu máy Giáp Bát có nhiều tồn tại về công tác nội nghiệp.

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, yêu cầu các đơn vị tâp trung mọi nguồn lực vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần:

Công tác vận tải: Yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra nhắc nhở qua camera giám sát, camera online, đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, chất lượng vận tải. Giảm thiểu va quệt, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, sương mù; Triển khai thực hiện phương án tổ chức hoạt động vận tải đường sắt theo Văn bản số 362/QĐ- BGTVT ngày 24/3/2022 về Quyết định ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt quy trình quy phạm, tăng cường quan sát, hô đáp đảm bảo an toàn chạy tàu, đặc biệt trong thời điểm giao mùa đảm bảo sức khỏe của công nhân lái tàu; Quản lý tốt công tác cơ báo, phiếu thưởng, nồng độ cồn khi lên ban của tất cả các chức danh khu vực Hà Nội, các trạm Đầu máy. Bố trí cung ứng đầu máy đảm bảo chất lượng phục vụ vận tải trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2022

  Công tác sửa chữa: Tổ chức nâng cao chất lượng học chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ trên trang Web của Xí nghiệp cho công nhân sửa chữa đảm bảo hiệu quả và chất lượng; Tập trung khôi phục, chế tạo vật tư phụ tùng đưa vào sản xuất, hạ giá thành sản phẩm;

Về các mặt công tác khác, đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các công việc được giao đúng tiến độ, chất lượng. Giám đốc cũng đã chỉ đạo một số nội dung cụ thể:

Ban chỉ đạo phòng chống dịch  Covid-19 của XN tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tham mưu kịp thời cho Giám đốc các biện pháp, giải pháp kiểm soát dịch bệnh, hạn chế lây lan, đảm bảo thích ứng an toàn sản xuất.

Phòng ATBVANQP phối hợp các đơn vị duy trì tốt công tác tuần tra, kiểm tra đảm bảo ANTT, an toàn PCCC; Chỉ đạo lực lượng bảo vệ kiểm soát người ra vào Xí nghiệp  thực hiện nghiêm “5 K”. Chỉ đạo công tác PCCN tại các đơn vị toàn XN và các đơn vị thuê mặt bằng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác PCCN, an ninh trật tự trên địa bàn Xí nghiệp.

Phòng KT-KCS: Phối hợp với phòng KH-VT đảm bảo tiến độ chất lượng sửa chữa đầu máy 942 ( máy công trình của Công đoàn Xí nghiệp); Tham mưu về quy trình cải tiến công nghệ, hợp lý hóa sản xuất đáp ứng cho công tác sửa chữa, giảm nhân lực lao động trực tiếp, đạt hiệu quả cao./.