Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 18/11/2023 ÷ 24/11/2023

Ngày 20/11/2023, Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban sản xuất tuần từ ngày 18/11/2023 đến ngày 24/11/2023.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Chủ trì Hội nghị kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 11/11/2023 – 17/11/2023:

Đầu máy vận dụng bình quân: 28,55 m/ngày; Tình hình ATGT phức tạp; Sản lượng vận tải chưa đạt theo kế hoạch.

Chất lượng đầu máy để xảy ra 3 vụ sự cố. Đặc biệt đầu máy 643 sửa chữa cấp Rđ đi thử tải bị cứu viện.

Triển khai ký cam kết về nồng độ cồn và không sử dụng rượu bia trước và trong khi lên ban làm việc. Công tác kiểm tra nồng độ cồn chưa đúng quy định (còn một số đơn vị chưa có thiết bị kiểm tra lưu trên máy tính, lưu không đầy đủ, trực ban và công nhân lái tàu theo tàu chưa kiểm tra nồng độ cồn khi lên, xuống ban)

Nâng cấp 33/46 đồng hồ tốc độ DT04.4 và 33 sim điện thoại. Làm khóa chốt đầu đấm: 21/24 đầu máy D12E, 5/5 đầu máy D19Er , 1/5 đầu máy D14Er .

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 18/11/2023 – 24/11/2023 :                 

Công tác vận tải:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ATCT, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Vận dụng hiệu quả đầu máy, đặc biệt đầu máy nhóm I.

Kiểm soát chặt công tác ghi chép cơ báo điện tử, modul nhiên liệu, TBĐT và đánh giá chất lượng cơ báo điện tử và bám sát đưa thông tin đầu máy vận dụng lên trang Zalo của Trực ban.

Thực hiện kiểm tra nồng độ cồn khi lên ban, xuống ban đối với trực ban đầu máy và ban lái tàu. Không bố trí lên ban khi chưa ký cam kết về nồng độ cồn và không sử dụng rượu bia trước và trong khi lên ban làm việc.

Tập trung khai thác, nắm bắt tình hình qua phòng giám sát camera. Cân đối bắt máy sửa chữa năm 2023.

Công tác sửa chữa:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa đầu máy. Chủ động, linh hoạt trong thực hiện tiến độ sửa chữa.

Phòng KT-KCS: xây dựng, ban hành quy định kiểm đếm trách nhiệm trong việc thực hiện tiến độ sửa chữa. Hoàn thành chế tạo máy hút dầu bôi trơn, rửa và cấp nước AQ. Đưa bộ câu hỏi học tập chuyên môn nghiệp vụ đầu máy D10H, D9E, D14Er, D19Er lên trang Web.

Thực hiện nghiêm túc công tác nghiệm thu đồng hồ tốc độ sau sửa chữa theo quy định.

Công tác khác:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công việc trong toàn Xí nghiệp.

Phòng TC-HC, AT-BVANQP phối hợp kiểm tra, xác minh, phân tích, xử lý trường hợp vi phạm nồng độ cồn theo công văn số 5141/C08-P6, ngày 10/11/2023 của Cục cảnh sát giao thông, và công điện số 511/CĐ-ĐS, ngày 17/11/2023 của Tổng công ty ĐSVN; Hoàn thiện thủ tục chuyển Đảng ủy xí nghiệp.

Các đơn vị hoàn thành công việc còn nợ đọng, tổ chức bình xét các danh hiệu năm 2023./.