Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 21/11/2022 ÷ 25/11/2022

Ngày 21/11/2022, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc Xí nghiệp đã chủ trì Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022.

Tham dự hội nghị giao ban có các đồng chí Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, Phó giám đốc, trưởng các phòng, đơn vị, thường trực thi đua Xí nghiệp và phụ trách Y tế.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Giám đốc kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 47:

Đầu máy vận dụng bình quân: 29,43 m/ngày. Các sự cố va quệt trên đường do khách quan giảm. Một số đơn vị chưa thực hiện tốt nội quy, quy chế của Xí nghiệp.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 48

⃰  Công tác vận tải:

Duy trì, thực hiện tốt công tác hô đáp, kiểm tra nồng độ cồn khi lên xuống ban của các chức danh. Yêu cầu Ban lái tàu, các chức danh vận tải nâng cao giải pháp ATCT, đảm bảo công tác chạy tàu, sức khỏe CNLT.

Tổ chức tốt vận dụng chạy tàu trong mùa mưa lũ. Yêu cầu PXVD thường xuyên nhắc nhở CNLT tập trung quan sát khi đi qua vùng mưa lũ.

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền cho CNLT về những quy định nghiêm cấm trong quá trình vận tải tàu như: mua bán nhiên liệu, dầu mỡ, bao khách, bao hàng…

Xây dựng kế hoạch quay vòng đầu máy, nhân lực phục vụ tết dương lịch, âm lịch năm 2023; Lập kế hoạch chỉnh bị đầu máy chuẩn bị cho chiến dịch vận tải tết năm 2023.

⃰  Công tác sửa chữa:

Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa đầu máy, kế hoạch sửa chữa đầu máy năm 2022. Bố trí nhân lực hài hòa, phù hợp đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa đầu máy.

Tập trung chỉnh bị đầu máy, khắc phục tồn tại về đầu máy đã chỉ ra, đặc biệt thiết bị chống ngủ gật trên tất cả các đầu máy.

⃰  Về các mặt công tác khác, đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các công việc được giao đúng tiến độ, chất lượng. Giám đốc chỉ đạo một số nội dung cụ thể:

Phòng TC-HC: Phối hợp cùng tổ truyền thông thường xuyên kiểm tra hình ảnh tại các đơn vị, chấn chỉnh kịp thời nâng cao chất lượng “CQ-VH-AT”. Rà soát, thống kê báo cáo Giám đốc thường xuyên công việc của các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ giao việc trên Base.

Phòng KT-KCS: Tập trung chỉ đạo kiểm tra, khắc phục tồn tại nếu có hệ thống chống ngủ gật trên tất cả các đầu máy. Phối hợp cùng phòng KH-VT khắc phục sửa chữa cây cấp dầu tại trạm DDM Ninh Bình, hoàn thành trong tuần 48. Bám sát kế hoạch thay vành băng đa bánh xe đầu máy năm 2022, kết hợp chỉnh bị đầu máy cho chiến dịch vận tải tết năm 2023.

Yêu cầu phòng TC-HC phối hợp cùng PXVDĐM nhanh chóng đưa vào sử dụng phần mềm ghi chép Môdun cơ báo điện tử và quản lý tiền lương.

Phòng ATBVANQP: Chỉ đạo công tác PCCN tại các đơn vị trong Xí nghiệp và các đơn vị thuê mặt bằng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác PCCN, an ninh trật tự trên địa bàn Xí nghiệp./.