Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 22/8/2022 ÷ 28/8/2022

Hội nghị Giao ban tuần ngày 22/08/2022 có các đồng chí Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó giám đốc,  trưởng các phòng, đơn vị, thường trực thi đua Xí nghiệp và phụ trách Y tế, do Giám đốc xí nghiệp chủ trì.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Giám đốc kết luận:

Khái quát chung: Đầu máy vận dụng bình quân: : 25,84 m/ngày; Camera trên đầu máy tại các trạm nhiều lúc không đọc được

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần:

Công tác vận tải: Thực hiện nghiêm túc văn bản của TCT và xí nghiệp về việc đảm bảo ATCT. Đưa ra các giải pháp đảm bảo ATCT, giải quyết sự cố trên đường; Đảm bảo đủ nhân lực, vật lực cho kế hoạch chạy tàu ngày Quốc khánh 2/9/2022. Ban hành quy định về sổ sách, ấn chỉ tại PXVD. Thực hiện tốt công tác cơ báo, biểu đồ chạy tàu, hô đáp, nồng độ cồn khi lên xuống ban của CNLT.

Công tác sửa chữa: Rà soát, kiểm tra sửa chữa tốt các máy thực hiện nghiêm túc, tránh lặp lại những sự cố tương tự; Tập trung sửa chữa đúng tiến độ máy lâm tu, sớm trả máy phục vụ công tác vận tải.

Về các mặt công tác khác, đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các công việc được giao đúng tiến độ, chất lượng. Giám đốc chỉ đạo một số nội dung cụ thể:

– Đề nghị các đơn vị tập trung máy cho công tác vận tải phục vụ tuần lễ 02/9/2022.       

– Phòng KT-KCS: Chỉ đạo PX S/C khẩn trương khắc phục những mưa dột trên đầu máy; Khẩn trương hoàn thiện các chứng từ của máy phát điện chính ,đồng hồ tốc độ của đầu máy D9E để trình Tổng công ty.

– Phòng ATBVANQP: Chỉ đạo công tác PCCN tại các đơn vị trong Xí nghiệp và các đơn vị thuê mặt bằng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác PCCN, an ninh trật tự trên địa bàn Xí nghiệp./.