Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 23/05/2022 ÷ 29/05/2022

Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ ngày 23/05/2022 ÷ 29/05/2022 để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đã thực hiện trong tuần trước và triển khai nhiệm vụ  trong tuần.

Sau khi nghe các khu vực và các đơn vị báo cáo, ý kiến của các đồng chí tham dự. Giám đốc kết luận:

Khái quát chung: Đầu máy vận dụng bình quân 27,38 m/ngày; Công tác triển khai cơ báo điện tử chưa thống nhất, trực ban đầu máy vẫn còn sai sót trong quá trình thực hiện cơ báo điện tử, yêu cầu Ban lãnh đạo phân xưởng xử lý nghiêm túc để duy trì kỷ cương kỷ luật đảm bảo công tác vận tải.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần:

Công tác vận tải: Tổ chức vận dụng đầu máy hài hòa đạt hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc biểu đồ chạy tàu mới của Tổng Công ty, tập trung chỉ đạo công tác thực hiện tốt quy trình quy phạm, tăng cường quan sát, hô đáp đảm bảo an toàn chạy tàu, đảm bảo sức khỏe cho công nhân lái tàu; Tiếp tục cập nhập dữ liệu cơ báo điện tử vào Module quản lý cơ báo của Xí nghiệp, kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác này;

Công tác sửa chữa: Phối hợp với Phân xưởng vận dụng nắm bắt chất lượng đầu máy để khắc phục tồn tại mới phát sinh; Tổ chức nâng cao chất lượng học chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ trên trang Web của Xí nghiệp cho công nhân sửa chữa đảm bảo hiệu quả và chất lượng.

Về các mặt công tác khác, đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các công việc được giao đúng tiến độ, chất lượng. Giám đốc cũng đã chỉ đạo một số nội dung cụ thể:

Phòng KT-KCS: Phối hợp với phòng KH -VT chuẩn bị vật tư, phụ tùng để sửa chữa máy các cấp và làm các thủ tục cần thiết để cải tạo máy phát điện chính của đầu máy D19E-902 và D19E-903.

Phòng ATBVANQP: Chỉ đạo công tác PCCN tại các đơn vị trong Xí nghiệp và các đơn vị thuê mặt bằng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác PCCN, an ninh trật tự trên địa bàn Xí nghiệp./.