Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 23/3/2024 ÷ 29/3/2024

Ngày 25/3/2024, Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban sản xuất tuần từ ngày 23/3/2024 đến ngày 29/3/2024.

Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Xí nghiệp, Các Trưởng phòng chuyên môn, Quản đốc các phân xưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN xí nghiệp, Thường trực thi đua XN.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Chủ trì Hội nghị kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 16/3/2024 – 22/3/2024:

Đầu máy vận dụng bình quân: 59,7 m/ngày, gần đạt sản lượng vận tải theo kế hoạch; Tình hình ATGT phức tạp; Chất lượng đầu máy để xảy ra 05 vụ sự cố.

Thực hiện kiểm tra nội, ngoại thất đầu máy theo công văn số 440 của Xí nghiệp. Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo hình ảnh theo quy định.

Thực hiện nâng cao chất lượng đầu máy theo chuyên đề; Chỉnh trang, chỉnh bị đầu máy theo kế hoạch.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 23/3/2024 – 29/3/2024 :              

Công tác vận tải:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ATCT. Đặc biệt trong điều kiện thời tiết sương mù, giao thông phức tạp.

Khẩn trương đưa đầu máy vào chỉnh bị theo công văn số 390 và 434 của xí nghiệp.

Vận dụng hiệu quả đầu máy, đặc biệt đầu máy nhóm I. Các bất cập trên đường phải có giải pháp và báo cáo TCT kịp thời.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về báo cáo hình ảnh; Kiểm soát chặt công tác ghi chép cơ báo điện tử, modul nhiên liệu, TBĐT và đánh giá chất lượng cơ báo điện tử, bám sát đưa thông tin đầu máy vận dụng lên trang Zalo của Trực ban. Tập trung khai thác, nắm bắt tình hình qua Phòng giám sát camera.

Đảm bảo các đầu máy đưa ra vận dụng sạch đẹp, chính quy, văn hóa.

Tập trung hoàn thiện để đưa phần mềm quản lý kỹ thuật VD-SC vào thực hiện từ ngày 1/4/2024.

Công tác sửa chữa:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa đầu máy.

Thực hiện chỉnh bị, chỉnh trang đầu máy theo công văn số 390 và 434 của xí nghiệp.

Khẩn trương đưa đầu máy D12E-655 ra vận dụng, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa đầu máy D19E-921. Thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật đối với bánh răng trên trục đảo chiều đầu máy D10H.

Rà soát việc nhập dữ liệu, báo cáo khối sửa chữa trên phần mềm quản lý VD-SC

Công tác khác:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công việc trong toàn Xí nghiệp.

Xây dựng bộ đề kiểm tra sửa chữa đối với đầu máy D10H, đưa lên trang Thông tin điện tử của xí nghiệp.

Xây dựng kế hoạch, tiến độ cung cấp VTPT phục vụ sửa chữa đầu máy.

Tập trung hoàn thiện các báo cáo, nhập dữ liệu để đưa vào sử dụng phần mềm quản lý kỹ thuật VD-SC trong tháng 4 năm 2024./.