Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 24/2/2024 ÷ 1/3/2024

Ngày 26/2/2024, Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban sản xuất tuần từ ngày 24/2/2024 đến ngày 1/3/2024.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Chủ trì Hội nghị kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 17/2/2024 – 23/2/2024:

Đầu máy vận dụng bình quân: 60,6 m/ngày, đạt sản lượng vận tải theo kế hoạch; Tình hình ATGT phức tạp về biển đỏ, tín hiệu vào ga. Chất lượng đầu máy để xảy ra 02 vụ sự cố.

Đảm bảo tuyệt đối ATCT trong đợt 2 chiến dịch vận tải Tết Nguyên đán năm 2024. Kỹ thuật vận dụng, đội trưởng đội lái máy tăng cường kiểm tra, khám máy khi đầu máy về kho; Chỉ đạo kiểm tra toàn bộ hệ thống cảnh báo trên đầu máy làm việc tốt trước khi đưa đầu máy ra vận dụng. Việc thực hiện quy trình, quy định của các chức danh liên quan đến vận tải còn nhiều tồn tại.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 17/2/2024 – 23/2/2024 :                    

Công tác vận tải:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ATCT, đặc biệt trong điều kiện thời tiết sương mù, mật độ tham gia giao thông cao. Vận dụng hiệu quả đầu máy, đặc biệt đầu máy nhóm I. Chống cứu viện kéo dài. Thực hiện công tác cấp, xả nhiên liệu, dầu bôi trơn trên đầu máy theo đúng quy định.

Kiểm soát chặt công tác ghi chép cơ báo điện tử, modul nhiên liệu, TBĐT và đánh giá chất lượng cơ báo điện tử, bám sát đưa thông tin đầu máy vận dụng lên trang Zalo của Trực ban. Tập trung khai thác, nắm bắt tình hình qua Phòng giám sát camera.

Tăng cường kiểm tra chất lượng đầu máy sau chiến dịch vận tải Tết nguyên đán. Duy trì công tác khám máy nóng, tổ chức lên ban chính quy, quản lý tốt các thiết bị an toàn chạy tàu.

Thực hiện nghiêm kiểm tra nồng độ cồn khi lên xuống ban đối với trực ban đầu máy và ban lái tàu.

Công tác sửa chữa:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa đầu máy. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật, giờ lao động của CBCNV.

Đối với các đầu máy sửa chữa dài ngày cần tập trung sửa chữa, hoàn thiện để đưa vào vận dụng. Thực hiện nâng cao chất lượng đầu máy theo chuyên đề.

Kiểm soát chặt công tác sơn đầu máy. Xây dựng phương án, lộ trình cụ thể làm chuyên sâu chất lượng đầu máy D10H. Chỉnh sửa hệ thống rửa đầu máy khu vực Yên Viên. Xử lý tất cả các tồn tại của hệ thống camera trên đầu máy.

Công tác khác:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công việc trong toàn Xí nghiệp.

Đôn đốc, kiểm đếm trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổng hợp, kiểm soát về việc đánh giá chất lượng cơ báo. Xây dựng, bổ xung thêm việc phân tích giờ kỹ thuật đối với các đoàn tàu hàng trên phần mềm.

Rà soát nhân lực tại các đơn vị, bố trí ban kíp hợp lý trong sản xuất.

Tổng hợp, tham mưu khen thưởng, chấn chỉnh các tồn tại sau chiến dịch vận tải Tết Giáp Thìn 2024./.