Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 25/11/2023 ÷ 1/12/2023

Ngày 27/11/2023, Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban sản xuất tuần từ ngày 24/11/2023 đến ngày 1/12/2023.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Chủ trì Hội nghị kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 18/11/2023 – 24/11/2023:

Đầu máy vận dụng bình quân: 59,28 m/ngày; Tình hình ATGT phức tạp; Sản lượng vận tải chưa đạt theo kế hoạch.

Chất lượng đầu máy để xảy ra 3 vụ sự cố. Trong đó có sự cố của 2 đầu máy sửa chữa cấp lớn.

Hoàn thành ký cam kết về nồng độ cồn và không sử dụng rượu bia trước và trong khi lên ban làm việc (không tính 19 người nghỉ tự túc của PXVD2; PXĐM3); Chỉ đạo các Trạm đầu máy bám sát kế hoạch của Trung tâm điều hành vận tải, nhà ga chuyên dồn để bố trí sử dụng nhân lực, đầu máy dồn hiệu quả.

Kiểm tra, bơm mỡ vòng bi đầu trục bánh xe 04 đầu máy (904, 928, 942, 948. Tổng đã làm 08/35 máy); Nâng cấp 35/46 đồng hồ tốc độ DT04.4 và 33 Sim;

Trưởng một số đơn vị chưa quyết liệt trong việc yêu cầu CBCNV truy cập xem văn bản.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 25/11/2023 – 1/12/2023 :                  

Công tác vận tải:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ATCT, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Vận dụng hiệu quả đầu máy, đặc biệt đầu máy nhóm I. Khen thưởng kịp thời các trường hợp có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác đảm bảo ATCT.

Kiểm soát chặt công tác ghi chép cơ báo điện tử, modul nhiên liệu, TBĐT và đánh giá chất lượng cơ báo điện tử và bám sát đưa thông tin đầu máy vận dụng lên trang Zalo của Trực ban. Đưa vào sử dụng tạm thời phần mềm quản lý KTVD; Thực hiện kiểm tra nồng độ cồn khi lên ban, xuống ban đối với trực ban đầu máy và ban lái tàu.

Tập trung khai thác, nắm bắt tình hình qua phòng giám sát camera. Khắc phụ ngay các tồn tại trong công tác quản lý nhiên liệu, thử nước. Thực hiện nghiêm quy định cấp dầu bôi trơn đầu máy.

Công tác sửa chữa:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa đầu máy. Chủ động, linh hoạt trong thực hiện tiến độ sửa chữa.

Phòng KT-KCS: Hoàn thành chế tạo máy hút dầu bôi trơn, rửa và cấp nước AQ. Đưa bộ câu hỏi học tập chuyên môn nghiệp vụ đầu máy D10H, D9E, D14Er, D19Er lên trang Web. Ban hành xích sửa chữa camera; Ban hành quy trình kiểm tra vòng bi đầu trục từ cấp sửa chữa R2 trở lên.

Tập trung thực hiện CBĐB đầu máy. Tổng kiểm tra mỡ vòng bi đầu trục bánh xe đầu máy D19E.

Thực hiện nghiêm túc công tác nghiệm thu đồng hồ tốc độ sau sửa chữa theo quy định.

Công tác khác:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công việc trong toàn Xí nghiệp.

Trưởng các đơn vị kiểm tra, chịu trách nhiệm khi có CBCNV uống rượu bia trong khi làm việc và không truy cập xem văn bản trên trang Web xí nghiệp.

Phòng AT-BVANQP hoàn thành xây dựng nội dung về “CQ-VH-AT” phù hợp thực tế.

Phòng TC-HC: Rà soát, tham mưu ban hành định mức nhân lực các phòng, các đơn vị. Xây dựng phương án tổng thể về việc sắp xếp phòng làm việc, vườn hoa, đường hoa tại các khu vực, cơ sở và Trạm đầu máy.

Đoàn Thanh niên xí nghiệp tiếp tục chỉnh trang vườn hoa cây cảnh trong toàn xí nghiệp.

Xây dựng kế hoạch đầu tư thiết bị cho năm 2024. Trình TCT kế hoạch VTPT cho năm 2024./.