Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 26/6/2023 ÷ 30/6/2023

Ngày 26/6/2023, Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban sản xuất tuần từ ngày 26/6/2023 đến ngày 30/6/2023.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Giám đốc kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 17/6/2023 – 23/6/2023:

Đầu máy vận dụng bình quân: 61,84 m/ngày; Máy vận dụng gần đạt kế hoạch đề ra; Tình hình ATGT phức tạp, đặc biệt về biển đỏ. Chất lượng đầu máy để xảy ra nhiều sự cố.

Trong tuần xí nghiệp tổ chức các Hội thảo về hiệu quả sử dụng các đầu máy dồn; Công tác quản lý, triển khai thực hiện văn bản quy định của Xí nghiệp và đơn vị; Nâng cao công tác quản lý, năng lực sửa chữa đầu máy.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 24/6/2023 – 30/6/2023 :                   

⃰  Công tác vận tải:

Thực hiện nghiêm túc công lệnh tốc độ số 01/CĐ-2023. Tập trung thực hiện các biện pháp đảm bảo ATCT, thực hiện gỡ giờ phải đảm bảo tuyệt đối ATCT.

Duy trì kỷ cương, kỷ luật trong công tác vận tải.

⃰  Công tác sửa chữa:

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng đầu máy trong sửa chữa; Đảm bảo cung cấp đủ số lượng đầu máy phục vụ vận tải chiến dịch hè năm 2023.

Thực hiện chuyên đề nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của khối sửa chữa.

⃰  Công tác khác:

Tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện 02 chuyên đề: Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của lái tàu, trực ban; Giám sát, kiểm tra, tổng kết kết quả và điều chỉnh phương thức thực hiện hàng tuần, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của khối sửa chữa.

Đảm bảo mọi mặt an toàn trong công tác PCCN, ATLĐ, ANTT, VSCN, VSMT.

Thực hiện nghiêm túc quy định cấm uống rượu bia buổi trưa, trong giờ làm việc, cấm hút thuốc lá không đúng nơi quy định./.