Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 28/10/2023 ÷ 3/11/2023

Ngày 30/10/2023, Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban sản xuất tuần từ ngày 28/10/2023 đến ngày 3/11/2023.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Chủ trì Hội nghị kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 21/10/2023 – 27/10/2023:

Đầu máy vận dụng bình quân: 58,55 m/ngày; Tình hình ATGT phức tạp, đặc biệt va biển đỏ. Sản lượng vận tải chưa đạt theo kế hoạch.

Chất lượng đầu máy để xảy ra 3 vụ sự cố.

Chỉ đạo các Trạm đầu máy bám sát kế hoạch của Trung tâm điều hành vận tải, nhà ga chuyên dồn để bố trí sử dụng nhân lực, đầu máy dồn hiệu quả. Tổ chức cho các lái tàu rút kinh nghiệm từ sự việc D12E-647 và D10H-023.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 14/10/2023 – 20/10/2023 :                 

Công tác vận tải:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ATCT, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Vận dụng hiệu quả đầu máy, đặc biệt đầu máy nhóm I.

Tập trung tổ chức tốt chạy tàu khách tuyến Hải Phòng – Yên Viên – Lào Cai và ngược lại. Kiểm soát chặt công tác ghi chép cơ báo điện tử, modul nhiên liệu, TBĐT và đánh giá chất lượng cơ báo điện tử và bám sát đưa thông tin đầu máy vận dụng lên trang Zalo của Trực ban.

Xem xét, chấn chỉnh việc để lỗ nhiên liệu của đầu máy vận dụng.

Công tác sửa chữa:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa đầu máy.

Phòng KT-KCS: tiếp tục xây dựng tiến độ cụ thể việc khắc phục chất lượng đầu máy theo kế hoạch. Xây dựng việc thực hiện xả dầu, cấp dầu theo quy định đã ban hành. Xây dựng, ban hành quy định kiểm đếm trách nhiệm trong việc thực hiện tiến độ trong sửa chữa (hoàn thành trong tháng 10/2023). Ban hành quy trình và tiến độ sơn đầu máy.

Hoàn thành các nội dung: Xây dựng hoàn thành công nghệ, dụng cụ, bàn thử để phục vụ sửa chữa toa xe hàng cho Ratraco. Chỉ đạo làm chống mở đầu đấm đối với đầu máy D19Er, D14Er.

Công tác khác:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công việc trong toàn Xí nghiệp.

Xây dựng kế hoạch sửa chữa lớn, đầu tư thiết bị cho năm 2024 và bổ sung cho năm 2023. Xây dựng kế hoạch sửa chữa, VTPT cho năm 2024 và bổ sung cho năm 2023. Tập trung kiểm soát tốt các chi phí./.