Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 28/11/2022 ÷ 02/12/2022

Ngày 28/11/2022, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc Xí nghiệp đã chủ trì Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022.

Tham dự hội nghị giao ban có các đồng chí Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, Phó giám đốc, trưởng các phòng, đơn vị, thường trực thi đua Xí nghiệp và phụ trách Y tế.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Giám đốc kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 48:

Đầu máy vận dụng bình quân: 28,43 m/ngày. Các sự cố va quệt trên đường do khách quan xảy ra nhiều, đặc biệt xảy ra 02 vụ dừng biển đỏ, yêu cầu PXVD, Phòng AT-BVANQP rà soát những bất cập về biển đỏ, đường ngang báo cáo TCT.

PXVD chưa sát sao, tập trung công việc như: Cơ báo điện tử chưa hoàn thành dữ liệu, cung ứng nhiêu liệu chưa giám sát chặt chẽ.

Công tác chuyển đổi số: Hoàn thành cập nhật mã danh bộ theo quy định trên trang Web

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 49

⃰  Công tác vận tải:

Duy trì, thực hiện tốt công tác hô đáp, kiểm tra nồng độ cồn khi lên xuống ban của các chức danh. Yêu cầu Ban lái tàu, các chức danh vận tải nâng cao giải pháp ATCT, đảm bảo công tác chạy tàu, sức khỏe CNLT. Yêu cầu PXVD thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở CNLT tập trung quan sát, đặc biệt đang trong thời điểm diễn ra vòng chung kết cúp bóng đá Thế giới năm 2022.

Thực hiện tốt công tác cơ báo điện tử, ghi chép Modun cơ báo hàng ngày.

Rà soát, triển khai kế hoạch chỉnh bị đầu máy chuẩn bị chiến dịch vận tải tết năm 2023.

⃰  Công tác sửa chữa:

Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa đầu máy, kế hoạch sửa chữa đầu máy năm 2022. Bố trí nhân lực hài hòa, phù hợp đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa đầu máy. Đẩy nhanh tiến độ lắp Camera giám sát trên tất cả các đầu máy.

⃰  Về các mặt công tác khác, đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các công việc được giao đúng tiến độ, chất lượng. Giám đốc chỉ đạo một số nội dung cụ thể:

Phòng TC-HC: Phối hợp cùng tổ truyền thông thường xuyên kiểm tra hình ảnh tại các đơn vị, chấn chỉnh kịp thời nâng cao chất lượng “CQ-VH-AT”. Rà soát, thống kê báo cáo Giám đốc thường xuyên công việc của các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ giao việc trên Base. Hoàn thành việc thu gọn cây thư mục trên Web.

Phòng KT-KCS: Bám sát kế hoạch thay vành băng đa bánh xe đầu máy năm 2022, kết hợp chỉnh bị đầu máy cho chiến dịch vận tải tết năm 2023.

Phòng ATBVANQP: Chỉ đạo công tác PCCN tại các đơn vị trong Xí nghiệp và các đơn vị thuê mặt bằng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác PCCN, an ninh trật tự trên địa bàn Xí nghiệp./.