Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 29/8/2022 ÷ 04/9/2022

Hội nghị Giao ban tuần ngày 29/08/2022 có các đồng chí Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó giám đốc,  trưởng các phòng, đơn vị, thường trực thi đua Xí nghiệp và phụ trách Y tế, do Giám đốc xí nghiệp chủ trì.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Giám đốc kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 22/8 – 28/8/2022:

Đầu máy vận dụng bình quân: 26,72 m/ngày, máy vận dụng thấp, chưa có hiệu quả.

Công tác kiểm tra thực hiện quy trình quy phạm, công tác chuẩn bị nội nghiệp, đặc biệt khi lên xuống ban của các chức danh còn buông lỏng.

Khảo sát năng lực làm việc của hệ thống bơm gió trên đầu máy chưa hoàn thành. Yêu cầu trong tuần này khu vực vận tải có số liệu bằng văn bản để báo cáo Giám đốc.

 Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 29/8/2022 – 04/9/2022

⃰  Công tác vận tải:

Tập trung đầu máy và nhân lực, bám sát quay vòng đầu máy đạt hiệu quả đảm bảo chất lượng đầu máy và an toàn chạy tàu trong dịp 2/9/2022.

Tăng cường nhắc nhở, ban lái tàu đảm bảo giờ kỹ thuật, tích cực gỡ giờ khi đủ điều kiện.

Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật lao động của các chức danh khu vực vận tải, kiểm đếm trách nhiệm khi không thực hiện đúng quy trình, quy phạm khi lên ban.

⃰  Công tác sửa chữa:

Phối hợp với Phòng KT quan tâm tập trung vật tư phụ tùng để giải quyết kịp thời cho công tác sửa chữa đảm bảo sản xuất.

Tập trung khắc phục những bất cập đảm bảo chất lượng đầu máy đặc biệt cho nghỉ lễ 02/9/2022.

 ⃰  Về các mặt công tác khác, đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các công việc được giao đúng tiến độ, chất lượng. Giám đốc chỉ đạo một số nội dung cụ thể:

Duy trì tốt công tác PCCN, ATLĐ để đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ 02/9/2022.  

Phòng Tổ chức Hành chính phối hợp với tổ quản trị Web khẩn trương hoàn thành về việc quản lý, sử dụng cây thư mục nghiệp vụ trang Web của Xí nghiệp  

 Phòng KT-KCS: phối hợp với phân xưởng sửa chữa quan tân tới công tác vật tư phụ tùng để giải quyết kịp thời cho sản xuất

 Phòng ATBVANQP: Chỉ đạo công tác PCCN tại các đơn vị trong Xí nghiệp và các đơn vị thuê mặt bằng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác PCCN, an ninh trật tự trên địa bàn Xí nghiệp./.