Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 30/3/2024 ÷ 5/4/2024

Ngày 1/4/2024, Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban sản xuất tuần từ ngày 30/3/2024 đến ngày 5/4/2024.

Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Xí nghiệp, Các Trưởng phòng chuyên môn, Quản đốc các phân xưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN xí nghiệp, Thường trực thi đua XN.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Chủ trì Hội nghị kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 23/3/2024 – 29/3/2024:

Đầu máy vận dụng bình quân: 63,11 m/ngày, đạt sản lượng vận tải theo kế hoạch; Tình hình ATGT phức tạp; Chất lượng đầu máy để xảy ra 07 vụ sự cố, có chiều hướng gia tăng.

Thực hiện kiểm tra đầu máy trước và sau vận dụng đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng. Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo hình ảnh theo quy định.

Thực hiện nâng cao chất lượng đầu máy theo chuyên đề; Chỉnh trang, chỉnh bị đầu máy theo kế hoạch.

Công tác sơn đầu máy không đạt yêu cầu.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 30/3/2024 – 5/4/2024 :                

Công tác vận tải:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ATCT. Đặc biệt trong điều kiện thời tiết sương mù, giao thông phức tạp.

Khẩn trương đưa đầu máy vào chỉnh bị, chỉnh trang theo kế hoạch.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về báo cáo hình ảnh; Kiểm soát chặt công tác ghi chép cơ báo điện tử, modul nhiên liệu, TBĐT và đánh giá chất lượng cơ báo điện tử, bám sát đưa thông tin đầu máy vận dụng lên trang Zalo của Trực ban. Tập trung khai thác, nắm bắt tình hình qua Phòng giám sát camera.

Chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ của TBĐM; Đảm bảo các đầu máy đưa ra vận dụng sạch đẹp, chính quy, văn hóa.

Tập trung hoàn thiện để đưa phần mềm quản lý kỹ thuật VD-SC vào thực hiện từ ngày 1/4/2024.

Công tác sửa chữa:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa đầu máy.

Thực hiện chỉnh bị, chỉnh trang đầu máy theo kế hoạch ban hành. Khẩn trương sửa chữa, đưa đầu máy D12E-655 ra vận dụng, xây dựng đẩy nhanh tiến độ sửa chữa đầu máy D19E-921.

Sàng lọc ắc quy trên đầu máy để có phương án thay thế và sử dụng. Chế tạo bàn thử hãm đơn toa xe.

Rà soát việc nhập dữ liệu, báo cáo khối sửa chữa trên phần mềm quản lý VD-SC

Công tác khác:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công việc trong toàn Xí nghiệp.

Hoàn thiện chỉnh trang nơi làm việc, lưu trú.

Xây dựng kế hoạch, tiến độ cung cấp VTPT phục vụ sửa chữa đầu máy.

Tập trung hoàn thiện các báo cáo, nhập dữ liệu để đưa vào sử dụng phần mềm quản lý kỹ thuật VD-SC trong tháng 4 năm 2024./.