Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 4/11/2023 ÷ 10/11/2023

Ngày 6/11/2023, Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban sản xuất tuần từ ngày 4/11/2023 đến ngày 10/11/2023.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Chủ trì Hội nghị kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 4/11/2023 – 10/11/2023:

Đầu máy vận dụng bình quân: 61,34 m/ngày; Tình hình ATGT phức tạp, đặc biệt va biển đỏ. Sản lượng vận tải chưa đạt theo kế hoạch.

Chất lượng đầu máy để xảy ra 3 vụ sự cố.

Thực hiện điều hành tập trung vận dụng hiệu quả 24 đầu máy D12E. Hoàn thành kiểm tra cơ cấu đảo chiều bộ phận Gầm đầu máy D10H. Công tác nội nghiệp của một số đơn vị chưa tốt.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 11/11/2023 – 17/11/2023 :                 

Công tác vận tải:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ATCT, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Vận dụng hiệu quả đầu máy, đặc biệt đầu máy nhóm I.

Kiểm soát chặt công tác ghi chép cơ báo điện tử, modul nhiên liệu, TBĐT và đánh giá chất lượng cơ báo điện tử và bám sát đưa thông tin đầu máy vận dụng lên trang Zalo của Trực ban.

Thực hiện kiểm tra nồng độ cồn khi lên ban, xuống ban đối với trực ban đầu máy và ban lái tàu.

Công tác sửa chữa:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa đầu máy.

Phòng KT-KCS: tiếp tục xây dựng tiến độ cụ thể việc khắc phục chất lượng đầu máy theo kế hoạch.

Hoàn thành các nội dung: Xây dựng hoàn thành công nghệ, dụng cụ, bàn thử để phục vụ sửa chữa toa xe hàng cho Ratraco. Chỉ đạo làm chống mở đầu đấm đối với đầu máy D14Er.

Thực hiện nghiêm túc công tác nghiệm thu đồng hồ tốc độ sau sửa chữa theo quy định.

Công tác khác:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công việc trong toàn Xí nghiệp.

Triển khai, thực hiện nghiêm túc công điện số 484/CĐ-ĐS, ngày 02/11/2023 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về tăng cường thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị định 100/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt. Rà soát, ký cam kết không uống rượu bia trong toàn xí nghiệp.

Trưởng các đơn vị kiểm tra, chịu trách nhiệm khi có CBCNV uống rượu bia trong giờ làm việc./.