Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 6/06/2022 ÷ 12/06/2022

Hội nghị Giao ban tuần có các đồng chí Chủ tịch công đoàn, Phó giám đốc, trưởng các phòng, đơn vị, thường trực thi đua Xí nghiệp và phụ trách Y tế.

Sau khi nghe các khu vực và các đơn vị báo cáo, ý kiến của các đồng chí tham dự. Giám đốc kết luận:

Khái quát chung: Đầu máy vận dụng bình quân 28,56 m/ngày; Công tác nội nghiệp tại Hà Nội, Giáp Bát, Hải Phòng còn nhiều bất cập, chưa có phương án giải quyết dứt điểm; Máy lâm tu sửa chữa trong xưởng còn nhiều;

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần:

Công tác vận tải: Tổ chức công tác vận tải hiệu quả, tập trung giải quyết tốt biểu đồ chạy tàu mới, tìm hiểu thực tế và có các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc như (chậm giờ, chết dốc)…để xử lý; Xây dựng phương án, giải pháp để tổ chức kiểm soát, quản lý các mặt của các khu vực Hà Nội, trạm Đầu máy, các trạm ngoài từ công tác nội nghiệp, nồng độ cồn… Kiểm đếm trách nhiệm của đội trưởng, trạm trưởng trong công tác này;

Công tác sửa chữa: Chủ động xây dựng các giải pháp giải quyết sửa chữa để đảm bảo tiến độ và chất lượng máy, đặc biệt là sửa chữa máy lâm tu bánh xe;

Về các mặt công tác khác, đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các công việc được giao đúng tiến độ, chất lượng. Giám đốc chỉ đạo một số nội dung cụ thể:

Phòng TC-HC: rà soát quy chế lương để có các hình thức khuyến khích trong sản xuất.

Phòng KH-VT: Khẩn trương kiểm tra, rà soát và khảo sát khu vực lưu trú Hà Nội, trạm ĐM Giáp Bát.

Phòng KT-KCS: Có các giải pháp khắc phục các vấn để khôi phục vật tư, phụ tùng kịp thời phục vụ sửa chữa máy ra xưởng đúng tiến độ;

Phòng ATBVANQP: Chỉ đạo công tác PCCN tại các đơn vị trong Xí nghiệp và các đơn vị thuê mặt bằng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác PCCN, an ninh trật tự trên địa bàn Xí nghiệp./.