Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 6/1/2024 ÷ 12/1/2024

Ngày 8/1/2024, Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban sản xuất tuần từ ngày 6/1/2024 đến ngày 12/1/2024.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Chủ trì Hội nghị kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 1/1/2024 – 5/1/2024:

Đầu máy vận dụng bình quân: 56,43 m/ngày; Tình hình ATGT phức tạp, đặc biệt va cần chắn đường ngang; Sản lượng vận tải thấp. Chất lượng đầu máy: Không có sự cố do cấp trên tính đếm.

Thực hiện CBĐB đầu máy: 37 đầu máy

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 6/1/2024 – 12/1/2024 :                      

Công tác vận tải:

Đảm bảo tuyệt đối ATCT, ANTT, PCCN; Chuẩn bị đầu máy, nhân lực tốt phục vụ kéo tàu, đặc biệt thời điểm Thủ tướng Chính phủ đếm thăm Ngành Đường sắt(9/1/2024).

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ATCT, đặc biệt trong điều kiện thời tiết sương mù, mật độ tham gia giao thông cao. Vận dụng hiệu quả đầu máy, đặc biệt đầu máy nhóm I. Thực hiện công tác cấp, xả nhiên liệu, dầu bôi trơn trên đầu máy theo đúng quy định.

Thực hiện nghiêm túc các quy định báo cáo hình ảnh. Tập trung các giải pháp về nhiên liệu, chống tiêu cực nhiên liệu, chuyên chở trái phép.

Khẩn trương đưa đầu máy D19E vào kiểm tra vòng bi đầu trục.

Công tác sửa chữa:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa đầu máy. Chủ động, linh hoạt trong thực hiện tiến độ sửa chữa.

Công tác khác:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công việc trong toàn Xí nghiệp.

Tổ chức Hội thảo về các sự cố đầu máy; Kiểm tra việc thực hiện chuẩn bị dụng cụ cứu hộ tại các Phân xưởng theo quy định.

Các phòng tham mưu phối hợp tổ chức kiểm tra các đơn vị việc thực hiện cấp phát nhiên liệu, phụ gia, dầu bôi trơn theo đúng quy định ban hành.

Các đơn vị chỉnh trang vườn hoa, đường hoa tại khu vực.

Xây dựng kế hoạch đầu tư thiết bị cho năm 2024. Phương án mua sắm PTVT cho năm 2024.

Các phân xưởng chuẩn bị phương án dự phòng VTPT, trang thiết bị phục vụ vận tải Tết năm 2024./.