Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 7/10/2023 ÷ 13/10/2023

Ngày 9/10/2023, Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban sản xuất tuần từ ngày 7/10/2023 đến ngày 13/10/2023.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Giám đốc kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 30/9/2023 – 6/10/2023:

Đầu máy vận dụng bình quân: 55,12 m/ngày; Tình hình ATGT phức tạp. Sản lượng vận tải trong tuần thấp.

Chất lượng đầu máy để xảy ra 03 vụ sự cố.

Công tác ghi chép cơ báo điện tử, đánh giá chất lượng cơ báo được tăng cường và kiểm soát. Các điểm chuyên thoi, dồn đầu máy phải chờ kế hoạch mất nhiều thời gian, đặc biệt tại Ga Đồng Đăng.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 7/10/2023 – 13/10/2023 :                  

Công tác vận tải:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ATCT, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Vận dụng hiệu quả đầu máy, đặc biệt đầu máy nhóm I.

Tổ chức điều hành vận dụng tập trung đối với đầu máy D12E.

Tham mưu giải pháp sử dụng ống gió nối đoàn xe khi chạy tàu liên vận quốc tế.

Công tác sửa chữa:

Xây dựng phương án khắc phục các tồn tại về chất lượng đầu máy chuẩn bị chiến dịch vận tải tết năm 2024.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa đầu máy.

Công tác khác:

Các phòng chức năng căn cứ nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện, bổ sung, chỉnh sửa các quy định chưa phù hợp, còn bất cập (cơ báo điện tử, modun nhiên liệu, VTPT…)

Xây dựng phương án sắp xếp, chỉnh trang các phòng làm việc, lưu trú, điện, nước, vườn hoa tại trạm đầu máy Hải Phòng.

Hoàn thành hệ thống đồng hồ điện, nước tại trạm đầu máy Giáp Bát.

Xây dựng kế hoạch sửa chữa lớn, đầu tư thiết bị năm 2024, bổ xung năm 2023. Tập trung kiểm soát tốt các chi phí.

Đảm bảo mọi mặt an toàn trong công tác PCCN, ATLĐ, ANTT, VSCN, VSMT./.