Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 9/12/2023 ÷ 15/12/2023

Ngày 11/12/2023, Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban sản xuất tuần từ ngày 9/12/2023 đến ngày 15/12/2023.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Chủ trì Hội nghị kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 2/12/2023 – 8/12/2023:

Đầu máy vận dụng bình quân: 57,72 m/ngày; Tình hình ATGT phức tạp; Sản lượng vận tải chưa đạt theo kế hoạch. Chất lượng đầu máy để xảy ra 3 vụ sự cố, đặc biệt sự cố đầu máy D19E-908; Chỉ đạo các trạm đầu máy bám sát kế hoạch của trung tâm điều hành vận tải, nhà ga chuyên dồn để bố trí sử dụng nhân lực, đầu máy dồn hiệu quả.

Làm khóa chốt đầu đấm: 23/24 đầu máy D12E. Kiểm tra, bơm mỡ vòng bi đầu trục bánh xe 4 đầu máy D19E.

Trưởng một số đơn vị chưa quyết liệt trong việc yêu cầu CBCNV truy cập xem văn bản.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 9/12/2023 – 15/12/2023 :                  

Công tác vận tải:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ATCT, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Vận dụng hiệu quả đầu máy, đặc biệt đầu máy nhóm I. Thực hiện việc quan sát, kiểm tra đầu máy khi vận dụng theo đúng quy định, thực hiện các biện pháp giảm cứu viện đầu máy vận dụng diễn ra liên tục. Thực hiện các giải pháp về chống tiêu cực nhiên liệu, chuyên chở trái phép.

Tập trung chỉ đạo triển khai biểu đồ chạy tàu tết; Xây dựng, triển khai phương án tác nghiệp, chuẩn bị phương tiện, nhân lực phục vụ vận tải tàu tết năm 2024.

Kiểm soát chặt công tác ghi chép cơ báo điện tử, modul nhiên liệu, TBĐT và đánh giá chất lượng cơ báo điện tử và bám sát đưa thông tin đầu máy vận dụng lên trang Zalo của Trực ban. Đưa vào sử dụng tạm thời phần mềm quản lý KTVD; Thực hiện kiểm tra nồng độ cồn khi lên ban, xuống ban đối với trực ban đầu máy và ban lái tàu.

Tập trung khai thác, nắm bắt tình hình qua phòng giám sát camera.

Công tác sửa chữa:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa đầu máy. Chủ động, linh hoạt trong thực hiện tiến độ sửa chữa.

Phòng KT-KCS: Đưa bộ câu hỏi học tập chuyên môn nghiệp vụ đầu máy D10H, D9E, D14Er, D19Er lên trang Web. Ban hành xích sửa chữa camera; Chấn chỉnh công tác học tập chuyên môn nghiệp vụ đối với công nhân sửa chữa.

Công tác khác:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công việc trong toàn Xí nghiệp.

Trưởng các đơn vị kiểm tra, chịu trách nhiệm khi có CBCNV uống rượu bia trong khi làm việc và không truy cập xem văn bản trên trang Web xí nghiệp.

Phòng AT-BVANQP: Tham mưu danh sách, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cứu hộ, cứu nạn. Kiểm tra việc thực hiện của các Phân xưởng.

Phòng TC-HC: Rà soát, tham mưu ban hành định mức nhân lực các phòng, các đơn vị. Xây dựng phương án tổng thể về việc sắp xếp phòng làm việc, vườn hoa, đường hoa tại các khu vực, cơ sở và Trạm đầu máy.

Xây dựng kế hoạch đầu tư thiết bị cho năm 2024. Phương án mua sắm PTVT cho năm 2024.

Các phân xưởng chuẩn bị phương án dự phòng VTPT, trang thiết bị phục vụ vận tải Tết năm 2024./.